Ads Top

Huishouden gemiddeld 23 minuten zonder stroom

Een huishouden had in 2013 gemiddeld 23 minuten geen stroom en 1 minuut en 1 seconde geen gas als gevolg van een storing. Dat blijkt uit de jaarlijkse gas- en stroomstoringscijfers van brancheorganisatie Netbeheer Nederland. De cijfers zijn beter dan het jaar ervoor. In 2012 had een huishouden gemiddeld 27 minuten geen stroom en 1 minuut en 4 seconden geen gas. De betrouwbaarheid van het Nederlandse elektriciteitsnet was het afgelopen jaar ook 12% beter dan het vijfjaarlijks gemiddelde.
De belangrijkste oorzaak van gas- en stroomstoringen is nog steeds graafschade. Op het laagspanningsnet is 28% van alle stroomstoringen hierdoor veroorzaakt. Daarnaast komen in het elektriciteitsnet sluimerende storingen voor die veelal het gevolg zijn van graafschades in het verleden. Op laagspanningsniveau is overigens wel een kleine daling van het aandeel graafschades in de storingen te zien. Het is niet met zekerheid te zeggen of deze lichte daling het gevolg is van minder graafwerkzaamheden door de crisis, of door de extra aandacht die recentelijk is gegeven aan het voorkomen van graafschade. Op hoogspanningsniveau komen graafschades nauwelijks voor, omdat deze netten zich voor een belangrijk deel bovengronds bevinden.
Uit de in opdracht van de netbeheerders door KIWA en Movares Energy verzamelde cijfers blijkt, dat het aantal getroffen klanten per stroomstoring iets is afgenomen ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde: 133 t.o.v. 137 (-2%). Een gemiddelde elektriciteitsstoring duurt 79 minuten. In totaal zijn 8,0 miljoen huishoudens en bedrijven op het Nederlandse elektriciteitsnet aangesloten en 7,1 miljoen huishoudens en bedrijven op het gasnet. Klanten kunnen een gas- of stroomstoring bij de netbeheerder melden via 0800-9009. Actuele informatie over storingen kan worden ingezien op www.gasenstroomstoringen.nl.

Netbeheerders investeren jaarlijks ruim twee miljard euro
Een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening vormt een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van de samenleving. De netbeheerders investeren jaarlijks ruim twee miljard euro in het energienet. Onder meer in nieuwe technologie, zoals storingssensoren die het mogelijk maken om een storing sneller te lokaliseren en zo duur en omvang van een eventuele storing te verkleinen. Daarnaast willen de netbeheerders het energienet klaarmaken voor de toekomst. Een toekomst waarin steeds meer duurzame energiebronnen zullen worden benut en de flexibiliteit van het net moet toenemen. Het Nederlandse energienet is één van de meest betrouwbare netten van Europa. Desondanks zijn storingen helaas nooit helemaal uit te sluiten

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.