Ads Top

Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt slimme netwerken

De Rijksuniversiteit Groningen gaat in een aantal onderzoeksprojecten - gefinancierd door NWO - op het gebied van nieuwe energie de economische, gedragsmatige en technische aspecten van slimme energienetten combineren om het succes van die nieuwe energiesystemen te garanderen. In dit onderzoek wordt voortgebouwd op de expertise die de RUG heeft op het gebied van interdisciplinair energieonderzoek. Het doel: betrouwbare, stabiele en maatschappelijk solide energiesystemen.
Slimme energienetten maken gebruik van geavanceerde apparatuur om beschikbare energie efficiënter te kunnen exploiteren. Het is echter nog een grote uitdaging die apparatuur aan te sluiten op het net en gebruikers ertoe te bewegen hun gedrag aan te passen.
Claudio De Persis (Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen) geeft leiding aan het project ENBARK een project waarin op basis van energiefuncties een nieuwe methode wordt ontwikkeld voor het vormgeven, analyseren en beheren van slimme energienetten. De onderliggende wiskundige structuur is gebaseerd op de theorie van poort-Hamiltoniaanse systemen. Poort-Hamiltoniaanse systemen lenen zich voor de integratie van dynamische prijsstellingsalgoritmes, waardoor bij het beheren van slimme energienetten rekening gehouden kan worden met economische factoren. In dit onderzoek worden economische en energieaspecten in één structuur samengebracht om zodoende te komen tot beheermethoden voor slimme energienetten, die daardoor optimaal kunnen functioneren. Arjan van der Schaft en Jacquelien Scherpen (ook van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen) maken deel uit van dit project, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met de TU Delft, DNV KEMA en TenneT.
Linda Steg (Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen) gaat een onderzoeksteam leiden dat zich gaat bezighouden met het afstemmen van het consumentengedrag op de technologische mogelijkheden die de slimme energienetten bieden. Op basis van het door teamlid Ellen van der Werff ontwikkelde begrip ‘milieu-zelfidentiteit’ wordt binnen het project bestudeerd welke factoren de acceptatie en het gebruik door consumenten van slimme energietechnologieën voorspellen, verklaren en beïnvloeden. Een beter inzicht in het energiegedrag van consumenten – een aspect dat, naar is gebleken, lastig te beïnvloeden is – zal de onzekerheid omtrent het ontwikkelen van slimme energiesystemen helpen verminderen. Partners in het project SMARTER zijn het Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht en vertegenwoordigers van verschillende ondernemers op het gebied van distributiesystemen: Alliander, Delta en Stedin.
Het Groningen Centre of Energy Law van de Rijksuniversiteit Groningen is ook betrokken bij twee andere projecten die gefinancierd worden door het NWO-programma Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES). ENBARK en SMARTER hebben in totaal ruim 1 miljoen euro subsidie ontvangen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.