Ads Top

BovenIJ ziekenhuis haalt brons op milieuprestaties

Steeds meer ziekenhuizen werken met de 'Milieuthermometer Zorg': een praktisch systeem dat organisaties handvatten biedt bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Op initiatief van de Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest hebben de Amsterdamse ziekenhuizen vorig jaar november een convenant opgesteld waarin zij zich committeren aan het verbeteren van hun milieuprestaties. Het BovenIJ ziekenhuis is het eerste Amsterdamse ziekenhuis dat na ondertekening van het convenant het bronzen certificaat ontvangt. Dat houdt in dat het ziekenhuis meer doet dan alleen voldoen aan de milieuwetgeving.
Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest: "De Amsterdamse ziekenhuizen maken zich samen sterk voor het reduceren van de milieubelasting en het verder verbeteren van hun milieuprestaties. Het is goed te horen dat de afspraken in het convenant ook daadwerkelijk worden doorgevoerd. Ik hoop dat meer ziekenhuizen het voorbeeld van het BovenIJ ziekenhuis volgen."
Het Milieuplatform Zorgsector en de stichting Milieukeur hebben het certificatieschema 'Milieuthermometer Zorg' ontwikkeld, waar alle eisen in genoemd staan. Adriaan van Engelen, coördinator van het Milieuplatform: "Met de ondertekening stellen de ziekenhuizen zich ten doel om certificaten te behalen van de 'Milieuthermometer Zorg', een instrument om de milieuprestatie en het milieumanagement blijvend te verbeteren en om personeelsleden, cliënten, bezoekers en overheid inzicht te geven in de resultaten. Het BovenIJ ziekenhuis heeft nu het bronzen certificaat gehaald, waarmee zij aantonen zich medeverantwoordelijk te voelen voor een gezonde leefomgeving en een duurzame wereld."
Bestuurder Edwin van der Meer: "We hebben in het BovenIJ ziekenhuis gestimuleerd om met elkaar na te denken over hoe je duurzaam kunt ondernemen in een ziekenhuis. Niet alleen ziekenhuisbreed, ook als individu." Hij benadrukt dat ook kleine bijdragen helpen. "Niet onnodig het licht aanlaten, je computer echt uitzetten, niet altijd alles printen, als je print dubbelzijdig en bij voorkeur niet in kleur. Je kunt er ook als hele afdeling over nadenken. Hoe gaan we om met ons afval, welke disposables gebruiken we allemaal? Eigenlijk zou je bij alles moeten denken: hé, is dit duurzaam? Naast dat we in ons ziekenhuis een commissie hebben die zich specifiek bezighoudt met Arbo & Milieu is het ook de verantwoordelijkheid van iedere individuele medewerker. Ons motto 'Zorg goed voor elkaar' houdt ook in: zorg goed voor het milieu. We zijn trots op onze bronzen medaille en gaan nu op weg naar zilver."

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.