Ads Top

Promotieonderzoek naar lokale energie-en duurzaamheidsinitiatieven in Friesland

Universitair docent Thomas Hoppe (IGS) van de Universiteit Twente haalde onlangs een nieuw promotieonderzoek binnen in het UCF-programma. UCF staat voor University College Fryslân en is een academische netwerkorganisatie gevestigd in Leeuwarden. De titel van het project is “Governance of local sustainability initiatives in the Frisian context; Can improved governance reap additional benefits for liveability and sustainability?” Momenteel wordt er een promovendus geworven. Hoppe wordt de dagelijkse begeleider. Het onderzoek duurt vier jaar en start dit voorjaar.
Recentelijk is er veel aandacht voor lokale initiatieven waarin burgers en bedrijfsleven samenwerken aan het verduurzamen en leefbaar maken van hun leefomgeving. “Ze willen niet langer afhankelijk zijn van een sturende overheid of van grote energiebedrijven. Burgers nemen het heft in eigen handen, gaan hun energie lokaal opwekken, en telen hun eigen groente.” Het promotieonderzoek vindt in Friesland plaats. Er worden lessen getrokken uit bestaande lokale duurzaamheidsinitiatieven én met een ‘living lab’ wordt in een stedelijke omgeving onderzocht hoe burgers reageren op bepaalde prikkels waarmee bewustzijn wordt gecreëerd ten aanzien van energiegebruik. Naast aandacht voor duurzaamheid is er in het onderzoek nadrukkelijk aandacht voor regionale ontwikkeling. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.