Ads Top

TU/e partner in instituut voor biobased en biomedische materialen Chemelot InSciTe

De TU/e participeert in een internationaal onderzoeks- en kennisinstituut voor biobased en biomedische materialen, Chemelot InSciTe (Institute for Science and Technology). Vandaag gaat het samenwerkingsverband officieel van start. In Chemelot InSciTe trekken topwetenschappers, het bedrijfsleven en de overheid samen op als internationaal kennisknooppunt om innovatieve nieuwe chemische bouwstenen van biomassa te maken en nieuwe biomedische materialen te ontwikkelen, te testen en klaar te maken voor marktintroductie. Gezamenlijk investeren partijen €80 miljoen in het instituut. Daarmee stimuleren ze tegelijkertijd werkgelegenheid en verdere ontwikkeling van kennis en bedrijvigheid in de regio Limburg en daarbuiten.
Rector magnificus prof. dr. ir. Hans van Duijn van de TU/e onderstreept het belang van het project. "Chemelot InSciTe is voor de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) een belangrijk platform voor het opzetten en uitbouwen van onderzoeksactiviteiten in innovatiegebieden die voor de TU/e van grote betekenis zijn. De samenwerking met industriële en academische partners als DSM en UM/MUMC+, de beschikbaarheid van de biobased proeffabriek en de aanwezigheid van biomedische onderzoeksfaciliteiten op de Chemelot Campus bieden uitgelezen kansen om wereldwijd onze koploperpositie verder uit te bouwen. Daarnaast is Chemelot InSciTe bij uitstek geschikt om economische meerwaarde te creëren uit onderzoeksresultaten.”
Topwetenschappers van de Universiteit Maastricht, Maastricht UMC+, Technische Universiteit Eindhoven en experts van DSM en de Chemelot Campus bundelen hun kracht, kennis en expertise en dragen zo bij aan het verantwoord gebruik van duurzame grondstoffen en het betaalbaar vitaal ouder worden. Om voorop te lopen in de ontwikkelingen op beide gebieden zijn partnerships tussen kennisinstituten en bedrijfsleven in Nederland en wereldwijd cruciaal. Voor de biobased markt gaat Chemelot InSciTe hoogwaardige bio chemische bouwstenen ontwikkelen die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden in bijvoorbeeld harsen voor auto’s, op zonnecellen, in gebouwen en elektronische apparatuur. Voor biomedische toepassingen gaat het instituut onder andere werken aan materialen voor nieuwe bloedvaten, materialen waarmee kraakbeen zichzelf herstelt en aangroeit in het lichaam en slimme medicijncontainertjes voor in het oog om ooginfecties te voorkomen en te behandelen.
De positie van de Chemelot Campus in Sittard-Geleen als Europese springplank naar de rest van de wereld trekt innovatieve bedrijven en visionaire investeerders aan en fungeert als knooppunt van ondernemers en bedrijven die elkaars groei versterken. Ook vergroot het de werkgelegenheid in de regio Limburg. De drie Founding Fathers UM samen met het Maastricht UMC+, TU/e en DSM investeren initieel elk €10 miljoen voor de komende 6 jaar. De Provincie Limburg investeert via Chemelot Campus €30 miljoen in R&D-activiteiten en €20 miljoen euro in infrastructuur voor onderzoek en faciliteiten voor opschaling van productie. De dagelijkse leiding van het instituut is in handen van algemeen directeur Emiel Staring.
Chemelot InSciTe is gefundeerd op 4 pijlers, de 4 E’s: Entrepreneurs, Experimentation, Expertise en Education. Innovatieve ondernemers – Entrepreneurs – uit het bedrijfsleven en de wetenschap werken samen aan de ontwikkeling van materialen in een volledig operationele testomgeving -Experimentation- en bundelen daartoe hun Expertise en kennis en ervaring van de Founding Fathers, als ook die van externe partners en andere professionals die actief zijn op de campus. Verder wordt Chemelot InSciTe door middel van gedegen Education een kweekvijver voor een nieuwe generatie talentvolle wetenschappers en ondernemers. Bij elkaar vormen de 4 E’s de rode draad om de gezamenlijke kennis en kunde daadwerkelijk te valoriseren en toegankelijk te maken voor iedereen

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.