Ads Top

Zwaar weer voor Nuon

Het Zweedse energieconcern Vattenfall, het moederbedrijf van het Nederlandse Nuon, maakt nog steeds verlies. En wel van 13,5 miljard Zweedse kroon (1,5 miljard euro). Dochter meldde vandaag een netto-omzet van 3.720 miljoen euro (2012: EUR 3.879 miljoen). Het onderliggende bedrijfsresultaat (uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, exclusief bijzondere posten) daalde met 36% tot 210 miljoen (2012: EUR 333 miljoen). De vrije kasstroom is na een aantal jaar investeren in leveringszekerheid en duurzaamheid weer positief. 
Volgens Peter Smink, CEO van N.V. Nuon Energy, zit de energiemarkt nog steeds in zwaar weer. Met name de toekomstverwachting voor de gasgestookte centrales blijft somber. De komende jaren zal de energiemarkt onder druk blijven staan. Door de kosten te beheersen en de kasstroom te verbeteren past Nuon zich aan deze veranderende marktomstandigheden aan.
De betrouwbaarheid van levering, de betaalbaarheid van de energievoorziening en een zo duurzaam mogelijke energieproductie blijven voor Nuon het uitgangspunt van de bedrijfsvoering. Voor haar klanten heeft Nuon in 2013 onder meer een loyaliteitsprogramma 'Nuon Exclusief' geïntroduceerd. Hierbij geldt: hoe langer men klant blijft, des te groter het voordeel."(/strong)
Nuon heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in gasgestookte centrales en windenergie. In 2013 nam Nuon haar nieuwe Hemweg-9, Diemen-34 en Magnum gasgestookte centrales in gebruik. De Nederlandse energiemarkt heeft last van een overschot aan productiecapaciteit, een overvloed aan gesubsidieerde duurzame energie uit Duitsland en lage CO2-prijzen. Daarnaast neemt elektriciteitsvraag af als gevolg van de economische crisis. Hierdoor blijven de marges op de voornamelijk gasgestookte productie laag.
De concurrentie op de energiemarkt is nog steeds hevig en veroorzaakt een toenemende mobiliteit op de consumentenmarkt. In 2013 liep het aantal consumenten met een elektriciteitscontract terug van 2,2 miljoen naar 2,1 miljoen. Het aantal gascontracten daalde van 1,9 naar 1,8 miljoen.
De hogere gasinkomsten van het koude voorjaar 2013 zijn teniet gedaan door lagere opbrengsten tijdens het milde najaar. Hogere kosten als gevolg van de invoering van het nieuwe marktmodel hebben eveneens invloed gehad op het jaarresultaat. In dit nieuwe model is de energieleverancier verantwoordelijk voor het verzamelen en vaststellen van afrekenstanden en de facturatie en inning van de netbeheerkosten. Dit was voorheen de taak van de netbeheerder en komt nu voor rekening van de leverancier.  Links:


http://nieuws.nuon.nl

Bijlage:

•Kerncijfers Nuonpdf

Organisatie info:Nuon/Vattenfall      Afdrukken:


Share on printDeel persbericht op:


Share on twitter

Share on linkedin

Share on facebook

Share on hyvesPermanente link:

http://www.perssupport.nl/apssite/permalink/81092


Stuur door:


Share on emailPersberichten van deze organisatie:

•Nuon windmolens leverden 80% meer stroom op in 2013
•Nuon huist vanaf nu in Nieuw Amsterdam
•Nuon investeert in Arnhemse warmte
•Vattenfall CEO Oystein Loseth besluit contract niet te verlengen
Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.