Ads Top

Studenten TU Delft maken Hollands rijtjeshuis tot energie neutrale woning

Een studententeam van de TU Delft doet met het concept Prêt-à-Loger deze zomer definitief mee aan de Solar Decathlon 2014. Tijdens deze ‘Olympische Spelen voor de duurzame bouw’ zet het team een woning in elkaar die laat zien hoe in Nederland 1,4 miljoen rijtjeshuizen zelf kunnen voorzien in hun energie. Een nieuwe huid met o.a. zonnepanelen en slimme techniek maakt de woning energieneutraal. Op donderdag 6 februari vindt op de Faculteit Bouwkunde de officiele kick-off plaats van Prêt-à-Loger.
Het Delftse team zal in Versailles de originele voorbeeldwoning, uit Honselersdijk (Westland), nabouwen met alle aanpassingen. Behalve de technische verbeteringen gaat het er vooral om dat de bewoners hun typisch Hollandse woning, waar ze aan verknocht zijn, kunnen behouden en meteen een ruimere en betere leefomgeving krijgen. Betaalbaar, sociaal en helemaal duurzaam. Het project heet Prêt-à-Loger, klaar om te bewonen, omdat de bewoners erin kunnen blijven als de renovatie plaatsvindt.
Het duurzaam maken van een bestaande woning is de opgave van de toekomst. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties participeert via het Innovatieprogramma Energiesprong in het nieuwe concept en wil het later toepassen in verschillende wijken in Nederland. De Energiesprong heeft als principe dat de totale lasten na de aanpassing netto niet hoger mogen zijn dan voorheen (energierekening naar nul en een verhoging van huur of hypotheek). De financiële haalbaarheid van Prêt-à-Loger is daarom een belangrijk aandachtspunt.
Verschillende bouwpartijen ondersteunen het project. TBI Bouw gaat de woning bouwen. Putman/Solar Compleet levert de klimaatinstallaties, Van Dorp Installaties de PCM’s en domotica, Sto Isoned de na-isolatiepanelen en DMEGC de in glas geïntegreerde zonnecellen. Andere steun komt van de TU Delft, Deerns, DPA Cauberg-Huygen, The Green Village, EcoBouw, Solarevent, Komplot en Printer Pro. Het team kan nog altijd partners gebruiken.
De Solar Decathlon is een competitie tussen 20 universiteiten uit heel de wereld en vindt tussen 28 juni en 14 juli plaats in Versailles, naast de paleistuinen van de Zonnekoning. Twintig huizen moeten twee weken zelfstandig functioneren, enkel op zonne-energie. De inzendingen worden op 10 criteria beoordeeld, vandaar de naam Decathlon. Met meer dan 300.000 bezoekers krijgen bedrijven, studenten en universiteiten de kans om hun kennis en producten op een wereldpodium te laten zien. De andere inzendingen zijn nieuwbouwvilla’s of plannen die bestaan uit nieuwbouwtoevoegingen op bestaande panden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.