Ads Top

Provincie Noord-Holland kan zorgen 'windgemeenten' niet wegnemen

De snelheid van de totstandkoming van plannen voor windenergie blijft de vijf Noord-Hollandse gemeenten zorgen baren. Een dezer dagen werd namelijk duidelijk dat het provinciebestuur pas eind 2014 een besluit wil nemen over het mogelijk maken van nieuwe locaties. Hoe de ruil van molens voor nieuwe plekken georganiseerd gaat worden is nog onduidelijk. De vijf gemeenten vrezen een onnodig, ingewikkeld en langdurig proces. Zij zijn dan ook niet gerust op een vlotte, goede afloop.
De wethouders van de gemeenten Velsen, Diemen, Haarlemmermeer, Zaanstad en Amsterdam deden al eerder het aanbod om ruimte beschikbaar te stellen voor windmolens om zo mede invulling te geven aan de provinciale windopgave. De vijf tezamen hebben voor meer dan 200 megawatt aan plannen klaarliggen voor het opwekken van windenergie.
Maarten van Poelgeest, wethouder Klimaat en Energie van de gemeente Amsterdam: "Wij zijn verheugd dat de provincie gaat kijken naar nieuwe locaties, maar zijn teleurgesteld dat er niet meer tempo wordt gemaakt. Op verschillende plekken in onze gemeenten kan morgen gestart worden met de bouw van windturbines."
De wethouders Duurzaamheid van de gemeenten Velsen, Diemen, Haarlemmermeer, Zaanstad en Amsterdam hebben gesproken met de gedeputeerden Bond en Talsma van de provincie Noord-Holland over de plannen voor 'wind op land'. Aanleiding voor het overleg was het aanbod van de vijf gemeenten aan de provincie om bij te dragen aan de taakstelling 'wind op land'. Hierin heeft het Rijk met de provincies afgesproken in 2020 in totaal 6.000 megawatt windenergie op land mogelijk te maken. Op dit moment is het opgestelde vermogen ongeveer 2.140 megawatt. In 2020 moet in totaal 14% van de Nederlandse energiebehoefte duurzaam opgewekt worden.

Onduidelijk onderhandelingsproces

De provincie wil het aanbod van de gemeenten meenemen in haar onderzoek naar de haalbaarheid van verschillende locaties in de provincie. Parallel aan dit ruimtelijke proces wil de provincie in onderhandeling met eigenaren van bestaande windturbines, die wegens ouderdom, ruimtelijke onwenselijkheid of omdat zij alleen staan, plaats moeten maken voor nieuwe windmolens. De wethouders voorzien een complex en langdurig onderhandelingsproces, omdat er geen duidelijkheid bestaat over welke nieuwe projecten de provincie gaat toestaan.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.