Ads Top

TenneT en Copenhagen Infrastructure Partners investeren samen in netaansluiting voor windparken

TenneT en CIP (Copenhagen Infrastructure Partners) uit Denemarken gaan samen investeren in DolWin3, een offshore aansluiting van 900 megawatt (MW) voor windparken op de Duitse Noordzee. Met een toegezegde kapitaalinjectie van 384 miljoen euro, via de investeringsmaatschappij CI Artemis K/S, krijgt CIP een economisch belang van 67 procent en een stembelang van 49 procent in dit duurzame energie project. De investeringsmaatschappij wordt gefinancierd door het Deens pensioenfonds PensionDanmark. De totale constructiekosten voor de offshore verbinding bedragen naar verwachting 1,9 miljard euro.
Mel Kroon, CEO van TenneT: "Ik ben blij dat wij met CIP een partner hebben gevonden waarin kennis van duurzame energie en een duidelijke lange termijn visie verenigd zijn. TenneT ontwikkelt tot en met 2019 dertien aansluitingen voor windenergie op zee met een totale transportcapaciteit van 8 GW. De nieuwe Duitse coalitiepartners hebben als doel gesteld dat er in 2023 een geïnstalleerde opwekkingscapaciteit van 6,5 GW (Duitse Noordzee en Oostzee) moet zijn." TenneT-CFO, Otto Jager vult aan: "De interesse bij investeerders voor onze Duitse offshore projecten is aanzienlijk. De investering van CIP markeert ons vermogen om eigen vermogen (equity) van buiten aan te trekken en versterkt onze financiële kracht. Met deze transactie TenneT heeft een gezonde financiële basis voor het uitvoeren van haar onshore en offshore investeringsplannen."

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.