Ads Top

Vorig jaar bijna 5.300 energiediefstallen bij hennepkwekerijen gestopt

In 2013 zijn 5.294 hennepkwekerijen opgerold waar sprake was van energiediefstal. Dat maakt Netbeheer Nederland bekend namens alle regionale energienetbeheerders. Dit aantal ligt iets hoger (1,2%) dan een jaar eerder. In deze gevallen voor 140 miljoen kWh aan elektriciteit gestolen. Naar schatting wordt in totaal een miljard kWh voor hennepkwekerijen illegaal afgenomen. Dat is evenveel energie als alle huishoudens in de stad Den Haag verbruiken. Hennepkwekerijen veroorzaken grote veiligheidsrisico’s. Dagelijks breken meerdere branden uit als gevolg van ondeskundig aangelegde installaties. De netbeheerders doen er om die reden alles aan om energiediefstal tegen te gaan. Onder meer met de hennepgeurkaart.
Na een succesvolle pilot hebben de netbeheerders eind vorig jaar opnieuw de hennepgeurkaart gelanceerd. “Mensen denken dat hennep ruikt als een joint maar dat is niet zo. Met de hennepgeurkaart kunnen ze de geur van hennep leren kennen. Daardoor ontstaat bewustwording”, zegt Peter Jans-Rat van het Platform Energie Diefstal. Vermoedens van een hennepplantage kunnen worden gemeld bij de politie of bij Meld Misdaad Anoniem. De kaart is een samenwerkingsverband van politie, netbeheerders en gemeenten en is onder meer verspreid in Amstelveen, Tilburg, Heerlen, Breda, Den Haag en Rotterdam.
Uit de cijfers blijkt dat het aantal opgerolde kwekerijen waar sprake is van energiediefstal weliswaar is toegenomen, maar dat er minder energiediefstal is aangetoond (van 168 miljoen kWh in 2012 naar 140 miljoen kWh in 2013). Daaruit zou afgeleid kunnen worden, dat de omvang van een gemiddelde hennepkwekerij afneemt. Bijvoorbeeld omdat het aantal aantoonbare voorgaande kweken daalt. Ook kan risicospreiding door de henneptelers  een verklaring te zijn. Steeds vaker worden huizen die als gevolg van de crisis op de woningmarkt leeg staan, onderverhuurd aan malafide huurders voor een hennepkwekerij. Dit gaat gepaard met grote veiligheidsrisico’s voor de omwonenden vanwege de verhoogde kans op brand.

200 miljoen euro
De belangrijkste reden dat de energienetbeheerders energiediefstal willen stoppen, is de veiligheid en de betrouwbaarheid van het net. Daarnaast willen de netbeheerders de kosten door energiediefstal terugdringen. De marktwaarde van de gestolen energie bedraagt bijna 200 miljoen euro. Hiervan is 70 miljoen euro het nettoverlies van de netbeheerders dat voor 1/3 deel aan de consument en voor 2/3 deel aan grootverbruikers wordt doorberekend. In de overige 130 miljoen euro zit onder meer misgelopen BTW en energiebelastingen voor de overheid

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.