Ads Top

Verenigingen van eigenaren vrezen warmtewet

Verenigingen van eigenaren zien grote problemen op zich afkomen; tenminste: als hun appartementengebouw is voorzien van een collectieve installatie voor warmte en warmwater. De kosten en administratieve lasten van deze VvE’s zullen naar verwachting sterk toenemen door de Warmtewet, die op 1 januari jl. in werking is getreden. Daarom houdt Stichting VvE Belang, belangenorganisatie voor VvE’s en appartementseigenaren, op woensdag 9 april een gratis voorlichtingsbijeenkomst over het onderwerp ‘Warmtewet en blokverwarming’. De bijeenkomst vindt vanaf 19.30 uur plaats in het Auditorium van het Congrescentrum van Achmea, Handelsweg 2 in Zeist. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van VvE Belang (www.vvebelang.nl) of telefonisch: 0162 469 120.
De Warmtewet heeft grote gevolgen voor de ca. 6.000 verenigingen van eigenaren die gebruik maken van een collectieve installatie voor warmte en warmwater (blokverwarming). Deze VvE’s zijn sinds 1 januari ‘warmteleverancier’, en dat brengt een fors aantal verplichtingen met zich mee: er moet een maximale warmteprijs worden berekend; de VvE moet leveringsovereenkomsten afsluiten en zich aansluiten bij een geschillencommissie etc. etc.
Lang niet alle VvE’s zijn op de hoogte van de gevolgen die de Warmtewet voor hen heeft. Dat kan tot grote problemen leiden. VvE Belang wil de VvE’s de helpende hand bieden door zo veel mogelijk praktische tips te geven. Dat gebeurt in samenwerking met Vastgoed Management Nederland (VGM NL) en Centraal Beheer Achmea (CBA).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.