Ads Top

Energiezuinig huis met voordelige financiering

Eigenaren in Friesland kunnen hun huis energiezuinig maken met voordelige financiering. Dat kan ook in 2014. Interessant voor wie niet direct beschikt over geld om te investeren in energiebesparende maatregelen. De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe verlengen het aanbod van de duurzaamheidslening. De rente van de lening is maximaal 2,4 %. Dat is veel lager dan het rentetarief van banken. Aanvragen kunnen van 1 februari tot en met 31 augustus 2014 worden ingediend.
De aanvrager van een lening moet eigenaar én bewoner zijn van een woning in Noord-Nederland. Bijkomende voorwaarde is dat de woning vóór 1995 is gebouwd en opgeleverd. Het rentevoordeel bedraagt maximaal 3% korting op het actuele, commerciële rentetarief. De kosten voor de energiebesparende maatregelen moeten minimaal 2.500 euro bedragen. De lening is maximaal 15.000 euro. De rente staat vast gedurende de gehele looptijd van 10 tot 15 jaar. De eerste drie jaren zijn bovendien aflossingsvrij.
Het loont juist nu om te investeren in energiebesparing. Want er geldt een tijdelijke BTW-verlaging naar 6%. Verder is er ook de Friese energiepremie. Huizenbezitters kunnen tot maximaal € 2.400 subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen.
Een uitgebreide omschrijving van de regeling, voorwaarden en het aanvraagformulier staan op www.snn.eu. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland verstrekt de leningen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting is financiële partner voor de regeling. De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe stellen samen bijna in totaal is 2 miljoen euro beschikbaar.
De duurzaamheidslening is één van de acties van het uitvoeringsprogramma Duurzame Energie. Met een Friese aanpak werkt de provincie Fryslân aan een sterk en gezond Fryslân. Samen met dorpsbelangen, inwoners en gemeenten. En samen met woningcorporaties, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. De provincie zet in op het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie. Ook zet de provincie met deze aanpak in op werkgelegenheid.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.