Ads Top

Verduurzamen sociale huurwoningen begint 1 februari

De woningcorporaties kunnen vanaf 1 februari aan de slag met het verduurzamen van ten minste tienduizend sociale huurwoningen in Gelderland. In november stelden Provinciale Staten hiervoor 70 miljoen euro beschikbaar. Dinsdag heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) een aanvulling op de Regels subsidieverordening Vitaal Gelderland vastgesteld en de verduurzaming aangewezen als Dienst van Algemeen Economisch Belang. Daarmee kunnen de woningcorporaties nu echt beginnen.
Plaatsen zonnepanelen; bron provincie GelderlandDe woningcorporaties maken in 2014 en 2015 ten minste tienduizend sociale huurwoningen in Gelderland duurzamer. Alle Gelderse corporaties doen mee, dus zij kunnen woningen in de hele provincie aanmelden voor deze subsidie.
Een woningcorporatie die een subsidieaanvraag doet voor een aantal woningen, moet ervoor zorgen dat de woningen gemiddeld energielabel B krijgen. Verder moeten er minstens honderdvijftig fulltime leerlingwerkplaatsen worden geboden.
Bij iedere subsidie-aanvraag moet worden getoetst of er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Subsidieverstrekking aan woningcorporaties om hun sociale huurwoningvoorraad te verduurzamen, kan in strijd zijn met de Europese regels voor staatssteun.
Het college van GS heeft het verduurzamen van de sociale huurwoningen dinsdag aangewezen als een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Een DAEB onderscheidt zich van andere economische activiteiten doordat er een publiek belang mee wordt gediend, waar de markt niet of nauwelijks in voorziet en dat de overheid heel belangrijk vindt. Ook dit besluit was nodig om daadwerkelijk te kunnen beginnen.
Deze subsidie is onderdeel van de Robuuste Investeringsimpuls. Dit is een extra investering van 250 miljoen euro in de economie en werkgelegenheid van Gelderland. Er wordt geïnvesteerd in regionale economie, (jeugd)werkgelegenheid, mobiliteit, bouw en energie en infrastructuur. Dit levert in twee jaar tijd 3.000 tot 4.000 mensjaren aan werkgelegenheid op. Daarbovenop komen nog eens 1.800 tot 2.200 leerwerkplaatsen voor jongeren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.