Ads Top

Alliander werkt aan een duurzame toekomst

De omzet van netbeheerder Alliander is gestegen van 1.674 miljoen euro in 2012 naar 1.744 miljoen in 2013. Het resultaat na belastingen steeg van 224 miljoen in 2012 naar 288 miljoen in 2013. De uitvalduur elektriciteit komt uit op 24,0 minuten, lager dan in 2012 (24,5 minuten).
'Het jaar 2013 stond in het teken van keuzes voor de toekomst van onze netten', aldus Peter Molengraaf, bestuursvoorzitter van Alliander. 'Enerzijds blijven we werken aan onderhoud en vervanging van onze elektriciteits- en gasnetten. Anderzijds bereiden we ons voor op een toekomst waarin het energielandschap sterk verandert. In 2013 hebben wij verdere stappen gezet om de infrastructuur geschikt te maken voor die veranderende energievoorziening. Bijvoorbeeld door de keuze voor een draadloos mobiel telecommunicatienetwerk voor het uitwisselen van alle informatie met de netten. En daarmee gaan we de komende jaren verder.' De impact van de energietransitie wordt steeds duidelijker. Er wordt bijvoorbeeld steeds meer duurzame energie opgewekt en dat heeft op termijn grote gevolgen voor de netten.
Mede om tariefdalingen vanaf 2014 op te vangen werkt Alliander ook de komende jaren aan het verhogen van effectiviteit en efficiency. Daarbij richt de organisatie zich op het verder verlagen van de kosten van operationele werkzaamheden. De eerste resultaten zijn onder meer zichtbaar in de daling van de indirecte kosten en ontwikkelingen op het gebied van huisvesting. De komende jaren concentreert Alliander zich op een beperkt aantal centraal gelegen locaties.
In opdracht van de gemeente Nijmegen en Alliander wordt in Nijmegen een warmtetransportnet aangelegd. Op termijn voorziet dit transportnet meer dan 10.000 nieuwe woningen van warmte die afkomstig is van een nabijgelegen afvalverwerkingsinstallatie. Het milieuvriendelijke warmtenet levert tot 70 procent minder CO2-uitstoot op ten opzichte van warmtevoorziening met HR-gasketels. In 2013 startten de werkzaamheden voor de aanleg van het ruim 6 kilometer lange leidingtracé. De totale projectkosten hiervoor bedragen circa Euro 20 miljoen.
In regio's waar Alliander actief is bevinden zich in totaal ruim 1030 openbare laadpunten voor elektrische auto's, waarvan er meer dan 300 zijn gerealiseerd in 2013. Die realisatie gebeurde onder meer door Stichting e-laad, een initiatief van de samenwerkende netwerkbedrijven. In een concessie heeft de gemeente Arnhem Alliander Mobility Services de exclusieve rechten gegeven om een netwerk van laadpalen voor elektrische auto's te leveren en te exploiteren. Het aantal oplaadpunten zal in de komende periode verder worden uitgebreid.Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.