Ads Top

Duurzaam bouwen in Bunnik

ProRail gaat een duurzame tunnel onder het spoor bouwen in Bunnik. Voor de tunnel wordt ondermeer 'groen beton'  gebruikt. Met de gemeente en de aannemer is afgesproken dat waar mogelijk duurzaam wordt gebouwd. Het is het eerste pilotproject van ProRail dat in het kader van duurzaam bouwen in uitvoering gaat. De bouw begint in september en in 2016 rijden de eerste auto's door de tunnel. De overweg bij het station in Bunnik is dan alleen nog toegankelijk voor voetgangers en fietsers.
De aannemer, Gebroeders De Koning uit Papendrecht, kiest in opdracht van ProRail voor duurzame technieken. Zo wordt milieuwinst geboekt door het gebruik van 'groen beton' en waterglasinjectie in plaats van onderwaterbeton. Daarnaast wordt energiezuinige verlichting aangebracht en komen er voorzieningen ter bescherming van flora en fauna. Deze maatregelen samen zorgen voor bijna 20 procent minder milieubelasting dan normaal.
Met de gemeente Bunnik en Gebroeders De Koning is afgesproken dat duurzaamheid een hoofdrol speelt bij de bouw van de tunnel. Alle duurzame initiatieven worden besproken en waar mogelijk toegepast. ProRail, gemeente en aannemer ondertekenden op 5 februari een duurzaamheidsconvenant. Wethouder Bert Koopmanschap zei bij de ondertekening: "Ik ben trots dat binnen onze gemeente deze eerste duurzaamheidspilot gerealiseerd wordt."
De duurzame tunnel in Bunnik is een direct gevolg van de deelname van ProRail aan de 'Green Deal'. Daarin is met 20 partijen in de spoor-, grond-, weg- en waterbouwsector afgesproken om vanaf de start van een project, dus al bij de aanbesteding, aandacht te besteden aan duurzaamheid.
De bouw gaat in september van start. Als de tunnel in gebruik is genomen is de overweg bij het station van Bunnik alleen nog toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Op termijn komt er ook een nieuwe onderdoorgang voor langzaam verkeer. De overweg wordt dan verwijderd. Beide tunnels maken de omgeving toegankelijker en veiliger.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.