Ads Top

Minister Blok presenteert energiebespaarfonds bij UNETO-VNI

Minister Blok heeft op 5 februari op de stand van UNETO-VNI op de VSK-Beurs in Utrecht het Nationaal Energiebespaarfonds gepresenteerd. Huiseigenaren kunnen een beroep op het fonds doen om hun woning energiezuinig te maken. In totaal is 300 miljoen euro beschikbaar, 70 miljoen is afkomstig van de overheid. Rabobank en ASN Bank hebben de overige 230 miljoen euro ingelegd.
Particuliere huiseigenaren kunnen tegen gunstige voorwaarden een lening afsluiten om energiebesparende maatregelen te nemen. Zij kunnen maximaal 25 duizend euro lenen. De eerste aanvragen zijn inmiddels binnen, vertelt Blok op de VSK. 'Erg gunstig allemaal omdat de investeringen ook nog eens fiscaal aftrekbaar zijn.'
Voorzitter Titia Siertsema van UNETO-VNI heeft zich hard gemaakt voor dit fonds, ze verwacht dat zo'n 12 tot 15 duizend leningen door het Fonds verstrekt zullen worden. Hoewel de lening ook aangewend mag worden voor bouwkundige aanpassingen, zegt ze met een kwinkslag te hopen dat alles bij de installateur terecht komt.
Om energiebesparing bij iedereen op het netvlies te krijgen moet de branche nog beter in staat zijn uit te rekenen wat een investering - uitgedrukt in harde euro's - precies oplevert aan besparing. 'Dit gebeurt nu al, maar dat kan beter', aldus ondernemer Frans Zegwaart, directeur van Maas Warmtetechniek. 'De branche zal de effecten van de besparing met nog meer kracht en met een nog grotere mate van nauwkeurigheid over het voetlicht moeten brengen.'
Minister Blok kondigde tegelijkertijd aan dat hij met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is overeengekomen dat in elke gemeente het zogenaamde Energieloket komt. 'Dit energieloket wijst burgers op subsidiemogelijkheden, op de Energiebespaarlening en brengt ze in contact met lokale installateurs. In die zin ondersteunen we als overheid de installateur', aldus Blok.
UNETO-VNI is met VNG in gesprek hoe die energieloketten het best kunnen worden ingericht. Titia Siertsema: 'Daar ligt ook een taak voor de lokale ondernemers. Er komen verkiezingen aan, raadsleden staan juist nu open voor een gesprek over energiebesparing en de rol van de installateur daarin. Van die gelegenheid moeten we gebruik maken.'
Desgevraagd pleitte Titia Siertsema op de VSK voor een verbod op het gebruik van geisers zonder afvoer. Deze open gastoestellen leiden jaarlijks tot elf doden. 'Ons standpunt is helder: Laten we zo snel mogelijk alle open gastoestellen vervangen door gesloten types. Waar vervanging nog niet mogelijk is, moeten open gastoestellen uit veiligheidsoverwegingen jaarlijks worden gecontroleerd.'

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.