Ads Top

Wiek II tekent voor realisatie burgerwindpark

De realisatie van een burgerwindpark op bedrijventerrein De Grift met windturbines die genoeg stroom leveren om 9.000 huishoudens jaarlijks van stroom te voorzien. Dat is het streven van stichting Wiek II, gevormd door Izzy Projects en de Gelderse Natuur en Milieu Federatie. Vanmorgen tekenden de gemeente Nijmegen en de stichting een intentieovereenkomst om een windturbinepark verder tot ontwikkeling te brengen. Windenergie vormt een belangrijke bijdrage in het streven van de gemeente Nijmegen om in 2045 energieneutraal te zijn.
De partijen in stichting Wiek II beschikken over de expertise om een concreet ontwikkelplan op te stellen voor het windpark, waarmee de technische en economische haalbaarheid wordt aangetoond. De coöperatie WindpowerNijmegen gaat participanten werven in Nijmegen en omgeving; burgers en bedrijven investeren in de molens en profiteren van rendement en goedkope groene stroom. Deze manier van werken sluit aan bij de wens van de gemeente om op het vlak van duurzame energie nadrukkelijk de mogelijkheid te bieden tot burgerparticipatie.
Op basis van onderzoek door de initiatiefnemer van het burgerwindpark zal in samenspraak met gemeente Nijmegen, gemeente Overbetuwe, overige (private) grondeigenaren, omwonenden en belanghebbenden worden bepaald welke windmolens er komen, hoeveel het er worden en op welke plek ze komen te staan.
De coöperatie streeft er (in eerste instantie) naar met de turbines op Nijmeegs grondgebied per jaar een gezamenlijk vermogen van 10 tot 15 megawatt te realiseren. Dat betekent dat zo’n 9.000 huishoudens lokale windstroom kunnen afnemen.
Het ontwikkelplan wordt na de zomer van 2013 opgeleverd. Op basis van het ontwikkelplan wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente om contractuele afspraken te maken over het vervolg en een start te kunnen maken met het bestemmingsplan.
De gemeente zal in de tussentijd starten met het opstellen van een milieueffectrapportage (MER). Een eerste stap in de MER-procedure is het opstellen van een notitie Reikwijdte en Detailniveau. In deze notitie, die de gemeente op dit moment opstelt in samenwerking met de gemeente Overbetuwe, staat welke milieueffecten worden onderzocht en tot welk detailniveau.
Vorige maand werd op de beoogde locatie van het burgerwindpark een 70 meter hoge meetmast opgericht. Die verzamelt een jaar lang windgegevens aan de hand waarvan het verwachte rendement van de uiteindelijke turbines kan worden berekend. De verwachting is dat de windturbines in 2016 operationeel zijn.
Gemeente Nijmegen wil in de toekomst ook op andere locaties windturbines realiseren. De Grift is binnen het huidig geldende beleid de enige locatie in Nijmegen waar direct (zonder aanpassing van provinciaal beleid) windturbines ontwikkeld kunnen worden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.