Ads Top

Amsterdamse evenementen worden duurzaam

Tien Amsterdamse evenementenorganisaties hebben op maandag 10 juni met de Amsterdamse stadsdelen, de Stichting Milieukeur (SMK) en Duurzaam Organiseren het convenant 'Duurzame Evenementen' ondertekend in de Toren Overhoeks in Noord. In het Convenant wordt afgesproken dat de deelnemende evenementenorganisaties drie jaar achtereen met de App Duurzame Evenementen gaan werken en elk jaar een verbetering ten opzichte van het jaar ervoor bewerkstelligen
De App (gebaseerd op de Barometer Duurzame Evenementen van SMK) is een interactieve lijst met vragen en criteria op het gebied van o.a. energiebesparing, afval, mobiliteit en duurzaam inkopen.
De App wordt ingevuld voor elk evenement dat genoemd staat in de ondertekening van het convenant. De organisatoren krijgen hierbij ondersteuning van Duurzaam Organiseren, die hiervoor opdracht heeft van de zeven stadsdelen. Het eerste jaar (2013) dat de App wordt ingevuld geldt als nulmeting. De resultaten geven aanknopingspunten voor het nemen van duurzame maatregelen die als ze doorgevoerd zijn het jaar daarop moeten leiden tot een betere score. De resultaten worden verwerkt in een duurzaamheidsrapport en een plan van aanpak.
De App wijst ook uit wat het effect van de genomen maatregelen is op de CO2-uitstoot. Dit maakt het eenvoudig de resultaten inzichtelijk te maken en zo aantoonbaar een bijdrage te leveren aan CO2-reductie. De ambitie is een vermindering van energieverbruik en CO2-uitstoot na drie jaar met 10 procent.
De evenementenorganisatoren tekenen het convenant voor het verduurzamen van de volgende evenementen: Dam tot Dam Loop, Amsterdam Marathon, Awakenings, Loveland Festival, Loveland Queensday, Amsterdam Open Air, Milkshake Festival, Valhalla Festival, Over het IJ Festival, Hemeltjelief, WK Nederland, Bredewegfestival en Magneet Festival.
Naast de evenementenorganisatoren tekenden alle zeven stadsdelen, SMK en Duurzaam Organiseren het convenant.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.