Ads Top

Groningen brengt kansen windenergie in kaart

Welke plekken in Groningen bieden de beste kansen om windenergie op te wekken? Dat staat op de nieuwe Kansenkaart Wind. Aan de hand van deze uitkomsten gaat het gemeentebestuur in gesprek met de provincie om gezamenlijk de mogelijkheden van het gebruik van windenergie in Groningen verder te verkennen.
“Groningen heeft een verkennend onderzoek gedaan naar wat er op het gebied van windenergie mogelijk is in de stad en Ten Boer. De Kansenkaart Wind is hier het resultaat van”, licht wethouder Jan Seton toe. “Er is onder andere zorgvuldig nagegaan welke afstand er tussen windturbines en bebouwing moet zijn, om zo min mogelijk overlast in de directe omgeving te veroorzaken. Negen gebieden zijn na deze afweging over gebleven, waarna er een beoordeling heeft plaats gevonden langs een aantal criteria. Dit heeft geresulteerd in vier zoekgebieden. Op 5 juni zal de Kansenkaart Wind worden besproken met de raad. De gemeente wil samen met de provincie de afweging maken hoe op een verantwoorde manier met windenergie omgegaan moet worden in de regio. De Kansenkaart Wind is daarbij een goed instrument. Het uiteindelijke doel is dat gemeente en provincie op duurzaam, economisch én ruimtelijk gebied gezamenlijk tot een kwalitatieve oplossing komen.”
Om ook in de toekomst de stad leefbaar en betaalbaar te houden, heeft de gemeente Groningen in 2010 als ambitie uitgesproken om in 2035 energieneutraal te zijn. Dit dient niet alleen een schone stad, maar ook een betaalbare stad. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om minder afhankelijk te worden van de stijgende prijzen van fossiele energie. In het uitvoeringsprogramma Groningen geeft Energie is afgesproken dat deze ambitie ook door middel van windenergie behaald gaat worden. Extra bedrijvigheid levert bovendien meer banen op. Naast werkgelegenheid biedt dit ook kansen voor bepaalde locaties in de stad waar in een lager tempo - of momenteel helemaal niet meer - ontwikkeld wordt. Duurzame energieopwekking is in deze situatie een aantrekkelijk alternatief. Daarnaast heeft de gemeenteraad in april het college van B&W verzocht de provincie een ‘Gronings bod’ te doen ten aanzien van windenergie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.