Ads Top

Sneller duurzame stallen

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken wil zich inzetten om ook in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014 – 2020 investeringen in duurzame stallen te blijven ondersteunen. Van alle stallen die in gebruik zijn, was begin dit jaar 5,7% duurzaam. Dat staat in de monitor Integraal Duurzame stallen die de staatssecretaris aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het doel van 6% is daarmee nagenoeg gehaald. Vooral de pluimvee- en varkenshouderijen doen het goed. De rundveehouderijen blijven achter.
De groei van het aantal duurzame stallen gecombineerd met het aantal stallen dat in aanbouw en voorbereiding is, laat een gestage toename zien van duurzame stallen in Nederland. Om dit proces te versnellen hebben de organisaties die betrokken zijn bij de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (UDV) afgesproken dat vanaf 2015 alle nieuwbouwstallen integraal duurzaam zullen zijn. Zij werken een stimuleringspakket uit met prikkels om deze doelstelling te halen. Staatssecretaris Dijksma: “ Duurzame stallen zijn van enorm belang vanuit het oogpunt van dierenwelzijn en milieu. We moeten er alles aan doen om het proces van duurzame stallenbouw te versnellen .”
Nederland telde afgelopen januari 83.000 stallen. Hoewel het gemiddelde van duurzame stallen op 5,7% ligt, zijn er grote verschillen tussen de verschillende sectoren. Pluimveehouderijstallen zijn voor 15,7% duurzaam en in de varkenshouderij is dat 8,8% Beide sectoren hebben daarmee nu al het doel van 8% voor eind dit jaar al gehaald. De rundveehouderij blijft met 3,7% achter.
In 2012 en 2013 kunnen en konden ondernemers gebruik maken van regelingen als de Investeringsregeling Integraal duurzame stallen en de Maatlat Duurzame Veehouderij die de bouw van duurzame stallen verder zullen stimuleren. Daarnaast zal Staatssecretaris Dijksma zich blijven inzetten om ook via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2014 investeringen in deze stallen te blijven ondersteunen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.