Ads Top

Forse brandstofbesparing bij vrachtwagens mogelijk

Het dieselverbruik van vrachtauto’s neemt fors af als er eenvoudige brandstofbesparende maatregelen worden genomen. Door bijvoorbeeld banden met een lage rolweerstand te monteren en de chauffeur te helpen zuiniger te rijden kan een brandstofbesparing worden gerealiseerd tot wel 10%. Dit blijkt uit onderzoek van TNO dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is uitgevoerd en door staatssecretaris Mansveld in ontvangst genomen.
Mansveld: "Zuinige en schone trucks zijn de toekomst en leveren een bijdrage aan het realiseren van de klimaatdoelstelling van 60% minder CO2 uitstoot in 2050. Daarnaast zijn ze ook nog goed voor de portemonnee. Want één procent minder brandstofverbruik levert namelijk al een besparing van 500 euro per jaar per vrachtwagen op. Het is belangrijk dat de maatregelen die genomen kunnen worden daarom meer bekendheid krijgen’".
Tot nu toe ontbrak het de transportsector aan een overzicht van energiebesparende maatregelen en de invloed van deze maatregelen op de brandstofbesparing, terugverdientijd en het gebruiksgemak in de praktijk. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft TNO daarom gevraagd om samen met transportbedrijven en leveranciers van brandstofbesparende systemen maatregelen te verkennen die bijdragen aan een duurzame mobiliteit. Het onderzoek dat vandaag is gepresenteerd geeft een overzicht van deze maatregelen en kansen.
In het onderzoek, het demonstratieprogramma Truck van de Toekomst, is gekeken naar eenvoudige aanpassingen aan de trucks zoals het regelmatig controleren van de bandenspanning, de uitlijning van de wielen en assen, en het gebruik van banden met een lage rolweerstand. Ook is er gekeken naar de effecten van maatregelen die gericht zijn op het verlagen van de luchtweerstand zoals dichte zijschermen voor de trailer, afdekking van open containerbakken en aerodynamische spatlappen die ook het opspatten van water verminderen. Van alle maatregelen zijn de effecten op brandstofbesparing, praktische toepasbaarheid en terugverdientijd geëvalueerd. Eén van de grootste winsten in het demonstratieprogramma werd behaald met systemen om zuiniger te rijden, zoals een systeem dat de link legt tussen de rijstijl en het brandstofverbruik en dit terugkoppelt aan de chauffeur. De besparing kan hier oplopen tot 8% minder brandstofverbruik.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.