Ads Top

Zeven revisiebedrijven krijgen certificaat Erkend Duurzaam op Rematec

BOVAG-directeur Koos Burgman heeft zeven BOVAG-revisiebedrijven het certificaat Erkend Duurzaam overhandigd. Dat deed hij op Rematec, de internationale revisiebeurs in de RAI.
Erkend Duurzaam, een initiatief van BOVAG Autodealers, wordt inmiddels omarmd door diverse deelbranches binnen BOVAG. Zo’n 750 van de 10.500 BOVAG-bedrijven mogen zich vandaag de dag Erkend Duurzaam noemen. Van autobedrijf tot wasbedrijf. De verwachting is dat dit jaar nog het aantal van 1.000 gecertificeerde bedrijven zal worden overschreden.
Ook de afdeling Revisiebedrijven heeft Erkend Duurzaam bij haar leden geïntroduceerd. Op het gebied van duurzaamheid is door revisiebedrijven al veel gedaan. Echter meestal onder andere noemers en vaak versnipperd. Het certificaat Erkend Duurzaam helpt revisiebedrijven hun activiteiten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid te kanaliseren en zichtbaar te maken voor klant en omgeving.
Koos Burgman: “Het doet me veel deugd dat de afdeling Revisiebedrijven het programma Erkend Duurzaam zo voortvarend heeft opgepakt. Het mag dan de kleinste BOVAG-afdeling zijn, het is beslist niet de minst fanatieke, getuige het feit dat we vandaag liefst zeven bedrijven kunnen feliciteren met hun certificaat Erkend Duurzaam. Dat heeft alles te maken met het ingebakken duurzame karakter van revisie. Revisie is hergebruik. Zo goed als nieuw. Of zelfs: beter dan nieuw. Zonder het energieverbruik en beslag op grondstoffen die horen bij productie van nieuw.”
De zeven gecertificeerde revisiebedrijven zijn:

Koninklijke Kemper & Van Twist Diesel BV
Autrans Transmissions Parts & Service BV
Carrec Technocenter BV
Diesel Buchli BV
Steins Motoren Revisie vof
Motorenfabriek De Sutter
Koning Technisch Bedrijf


De basis van de Duurzaam Ondernemenscan wordt gevormd door een online scan waarmee de ondernemer als het ware zijn organisatie en de duurzaamheidsinspanningen onder de loep neemt. De internetapplicatie is ‘intelligent’: het herkent de antwoorden die zijn ingevoerd en geeft op basis van de gegeven antwoorden relevante informatie over de zes gebieden van duurzaamheid. Daarmee is de scan tevens een vergaande, en vooral praktische bron van informatie rond duurzaamheid. Om eventueel ontbrekende kennis op het gebied van duurzaamheid bij te spijkeren, worden door het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IVDM) gerichte opleidingen verzorgd.
De scan bestaat uit 42 vragen, gegroepeerd rond de zes aandachtsgebieden van duurzaam ondernemen, te weten: bedrijfsvoering, communicatie, financiën, inkoop, verkoop en personeel. De ondernemer die een certificaat aanvraagt, wordt bezocht door adviseurs van IvDM om het verzamelde bewijsmateriaal te beoordelen. Op basis van de IvDM-rapportage wordt het certificaat verstrekt.
Jaarlijks
De integratie van duurzaamheid in de dagelijkse handelingen van alle medewerkers van het revisiebedrijf is een proces dat niet mag stoppen. Juist daarom is het verwerven van het certificaat geen eindstation en heeft het certificaat een geldigheidsduur van een jaar. Het certificaat van BOVAG Revisiebedrijven moet dus jaarlijks ververst worden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.