Ads Top

Extra windturbines in Zutphen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de projectopdracht voor de realisatie van windturbines verstrekt. In deze opdracht is een plan van aanpak opgenomen. De gemeente Zutphen laat op dit moment een zogenaamde quick scan uitvoeren, met onder andere: mogelijke locaties, inpassing en financiering. Daarbij is het totale grondgebied in de gemeente Zutphen in beeld. Bewoners, buurgemeenten, belangenverenigingen en andere overheden worden goed bij het proces betrokken. De gemeente verwacht in november meer duidelijkheid over voorkeurslocaties te hebben.
Het doel is om extra windturbines te plaatsen. De gemeente Zutphen heeft hierin vooral een regierol. Zij plaatsen de turbines niet zelf. De gemeente bereidt voor en faciliteert. Daarna is het aan 'de markt' om de windturbines daadwerkelijk te realiseren.
Draagvlak voor windenergie is belangrijk. In Zutphen zijn veel voorstanders van windenergie te vinden. Naast draagvlak kunnen mensen ook participeren in dit project door zich bijvoorbeeld aan te sluiten bij ZET, de Zutphense energie transitie. Dit is het lokale coöperatieve energiebedrijf, dat als doel heeft inwoners, bedrijven en organisaties in Zutphen van duurzame energie te voorzien of mensen in projecten te laten participeren.
De drie windturbines die nu aan de rand van de stad staan, leveren de energie voor ongeveer 5% van de huishoudens en bedrijven in Zutphen. Met nieuwe windturbines worden dit er nog veel meer. Windenergie is een schone manier van energiewinning en de windturbines zijn nodig om de ambitie te bereiken om een schonere en groenere gemeente te worden. Zutphen wil energieneutraal worden. Dit betekent: in Zutphen zo min mogelijk energie verbruiken en de energie die nodig is zoveel mogelijk duurzaam en binnen de gemeentegrenzen opwekken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.