Ads Top

Provincie weigert omgevingsvergunning Windpark Groetpolder

De provincie Noord Holland geeft géén omgevingsvergunning af aan Windpark Groetpolder voor het oprichten van veertien nieuwe windturbines van tachtig meter hoogte.
Dat heeft de provincie aan de initiatiefnemers van het Windpark laten weten. De omgevingsvergunning was in april 2012 aangevraagd, maar de beslissing van de provincie op de vergunning werd aangehouden vanwege de op handen zijnde wijzigingen in de provinciale regelgeving voor Wind op Land.
Volgens die gewijzigde regelgeving, die uiteindelijk op 17 december 2012 door Provinciale Staten werd vastgesteld, is het in Noord-Holland niet meer mogelijk nieuwe windturbines te plaatsen. Momenteel bereidt de provincie wel nog een uitvoeringsregeling herstructurering voor, waardoor solitaire windmolens en verouderde opstellingen gesaneerd kunnen worden. Daarbij kunnen maximaal de helft van het aantal masten worden teruggebouwd in een nieuw windpark dat moet bestaan uit minimaal zes windturbines.
Groetpolder is van mening dat het windpark in aanmerking komt voor de overgangsregeling die bij de gewijzigde regelgeving bestaat. Die regeling bepaalt echter ook dat een aanvraag dan al vóór 11 april 2011 moet zijn ingediend, omdat op dat moment het coalitieakkoord werd gepresenteerd waarin het restrictieve beleid voor windmolens op land werd aangekondigd. De aanvraag voor een omgevingsvergunning op basis van de overgangsregeling is door Groetpolder na 17 december 2012 uiteindelijk doorgezet omdat de uitvoeringsregeling voor herstructurering pas later in 2013 kan worden vastgesteld.
De provincie heeft de initiatiefnemers wel laten weten dat ze niet noodzakelijk afwijzend staat tegen een gewijzigde aanvraag op basis van herstructurering, zolang aan de eisen van de op te stellen regeling kan worden voldaan.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.