Ads Top

Verwijzingsborden op snelwegen naar tankstations met alternatieve brandstoffen

Rijkswaterstaat heeft op verzoek van BOVAG besloten om de komende jaren langs snelwegen borden te plaatsen die verwijzen naar tankstations met alternatieve brandstoffen. De nieuwe borden kunnen verwijzen naar snelwegtankstations, maar ook naar pompen op het zogenaamde ‘onderliggende’ wegennet.
Eigenaren van tankstations met waterstof, LNG en/of CNG kunnen zich via de BOVAG-afdeling Tankstations melden voor een vermelding op de borden, indien de pomp binnen een afstand van 1 kilometer van een snelwegafrit ligt. Voor tankstations binnen de bebouwde kom geldt een afstand van 500 meter tot de snelwegafrit. De nieuwe borden verwijzen ook naar tankstations met E85 en biodiesel, mits er tevens een van de andere alternatieve brandstoffen CNG, LNG of waterstof wordt aangeboden. Met onderborden kan worden gedifferentieerd naar brandstoffen voor vrachtwagens en personenauto’s.
Ongebruikelijk
Verwijzingsborden naar tankstations buiten de snelweg zijn niet gebruikelijk. Rijkswaterstaat wil echter het gebruik van alternatieve brandstoffen faciliteren en die zijn nog niet of nauwelijks bij snelwegtankstations verkrijgbaar. Rijkswaterstaat plaatst de verwijzingsborden naar de tankstations op het onderliggende wegennet tijdelijk tot 2017. Jan Bessembinders, manager van BOVAG Tankstations, reageert verheugd op het besluit: “Hiermee worden nieuwe, duurzame brandstoffen veel zichtbaarder voor de automobilist en komen we weer een stap dichterbij het doorbreken van het kip-ei probleem. Bovendien is dit een beloning voor de brandstofpioniers die hun nek hebben uitgestoken door te investeren in nieuwe brandstoffen.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.