Ads Top

Enexis maakt slim laden elektrische auto’s mogelijk

Netbeheerder Enexis ontwikkelt samen met GreenFlux een oplossing die het slim laden van elektrische auto’s voor iedereen toegankelijk maakt. ‘Slim’ betekent dat er zo met de beschikbare netcapaciteit omgegaan wordt, dat consumenten altijd op tijd hun accu vol kunnen laden, zelfs wanneer grote groepen consumenten tegelijkertijd op dezelfde plek willen ‘tanken’. Beide organisaties ontwikkelen samen een open protocol, een systeem dat in 2014 kan functioneren. Met de ontwikkeling van het protocol wordt de laatste stap gezet richting standaardisatie van een Europees oplaadsysteem en geeft daarmee extra stimulans aan een grootschalige uitrol van elektrisch vervoer.
Met Smart Charging wordt ingespeeld op de individuele èn de grootschalige laadbehoeftes, waarbij rekening wordt gehouden met een optimale inpassing van duurzame energie en het vermijden van piekbelastingen in het elektriciteitsnet: de extra belasting van het net wordt ‘intelligent’ opgevangen. Om te voorkomen dat partijen die bij de verdere ontwikkeling van Smart Charging betrokken zijn gesloten systemen op gaan leveren, hebben Enexis en GreenFlux besloten een open protocol op te stellen. Zonder zo’n open protocol bestaat het gevaar dat Smart Charging jaren vertraging oploopt vanwege het ontbreken van een algemeen geaccepteerde standaard. In het protocol is gedefinieerd welke marktrollen op welke wijze met elkaar communiceren om Smart Charging mogelijk te maken. Dit protocol kan door alle partijen in Nederland en daarbuiten worden geadopteerd en eventueel door andere partijen worden doorontwikkeld.
Het nieuwe protocol kan worden gezien als een verlengstuk van het protocol voor de aansturing van laadpalen dat door de Stichting e-laad is ontwikkeld en wereldwijd hoge ogen gooit. André Postma, manager Mobile Smart Grid bij Enexis: ‘ Dit concept wordt breed gedragen in de hele e-mobility wereld, op deze wijze is Enexis het eerste netwerkbedrijf dat dit ook daadwerkelijk tot uitvoer brengt’. Het door Enexis en GreenFlux ontwikkelde protocol is geschikt om wereldwijd te worden gelanceerd en ervoor te zorgen dat dit op grote schaal gebruikt en geadopteerd gaat worden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.