Ads Top

ProRail tekent deal voor groener spoor

Zonnecellen op stations, sporen zo aanleggen dat treinen zuiniger kunnen rijden, recyclen van ballast en wisselverwarming op aardwarmte. Duurzame initiatieven krijgen een prominentere rol in het vernieuwen van sporen en stations. Die afspraak heeft ProRail vandaag samen met 20 andere partijen gemaakt. Deze aanpak past binnen de ambitie van ProRail om voor 2020 30 procent energie te besparen.
Samen het het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat en het ministerie van Economische Zaken tekent ProRail vandaag de Green Deal. Met deze deal spreken sectoren in de spoor, grond-, water- en wegenbouwsector met elkaar af om vanaf de start van een project zaken als energiebesparing, beperking van materialen en grondstoffen direct in de doelstellingen van het project op te nemen. De partijen hanteren hierbij een stappenplan dat per fase de gewenste aanpak aangeeft om het project te verduurzamen.
ProRail wil het spoorwegnetwerk zo duurzaam mogelijk inpassen in zijn omgeving. Zo ontwikkelde ProRail in 2009 de CO2-prestatieladder. Een instrument waarmee bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen gestimuleerd worden hun eigen CO2-productie te kennen en te verminderen. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2 te reduceren, hoe meer kans zij maken op gunning bij een aanbesteding. Op dit moment hebben er al 330 bedrijven een CO2 bewust certificaat.
De ladder is begin dit jaar overgedragen aan de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) zodat ook andere bedrijven de ladder als instrument kunnen inzetten.
Met initiatieven als de CO2-prestatieladder en de Green Deal wil ProRail het spoor milieubewust, duurzamer en de meest aantrekkelijke vervoersvorm van Nederland maken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.