Ads Top

Commissie Omgevingsbeleid positief over initiatiefvoorstel Energiepotentiekaart Drenthe

Het initiatiefvoorstel van GroenLinks is op 12 juni in de commissie Omgevingsbeleid besproken en breed omarmd. Alle fracties waren positief over het voorstel om voor Drenthe een zogenaamde ‘Energiepotentiekaart' op te stellen. Hierin worden de (on)mogelijkheden van duurzame energietechnieken (waaronder windenergie, zonne-energie, geothermie, warmte- en koudeopslag, biomassa en restwarmtebenutting) voor heel Drenthe in kaart gebracht. Om de taken goed te kunnen uitvoeren, beschikken Provinciale Staten over bepaalde rechten, waaronder het recht van initiatief. Statenleden en Statenfracties kunnen zelf voorstellen doen over te voeren beleid. Dit zijn de zogenaamde initiatiefvoorstellen. De laatste keer dat in de Drentse Staten een initiatiefvoorstel werd ingediend, was in 2006.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.