Ads Top

Energieverbruik huishoudens sterk regionaal bepaald

In verstedelijkte provincies, en dan vooral in Noord- en Zuid-Holland ligt het verbruik van gas en elektriciteit per woning lager dan elders in Nederland. Dit komt door de relatief kleinere woningen en huishoudens en de inzet van stadsverwarming. Ook zorgt de dichtheid van wonen en werken voor minder vervoerskilometers per inwoner en een lager verbruik van motorbrandstoffen.
De provinciale verschillen in het energieverbruik van huishoudens hangen samen met regionale kenmerken zoals de grootte van huishoudens, samenstelling van de woningvoorraad, verstedelijking en klimaat. Doorgaans ligt het gasverbruik per woning hoger in de provincies met de -naar verhouding - grootste woningen. Het maakt daarbij wel uit of die woning in het koude noorden of in het warmere zuiden staat. De provincies met de grootste huishoudens kennen doorgaans het hoogste elektriciteitsverbruik per woning. Ten slotte is het verbruik ten behoeve van vervoer het laagst in de meest dichtbevolkte provincies. Deze verschillen maken het zinvol om het energiebeleid per regio vast te stellen.
In alle provincies is er nog veel werk te verzetten om te voldoen aan nieuwe (Europese) doelstellingen omtrent efficiënter energiegebruik. Dit heeft ook invloed op de regionale economie. Het doorvoeren van verbeteringen in de eigen woning biedt huishoudens een effectieve manier om meer geld vrij te spelen voor andere doeleinden. Verder helpt het de provincies om hun energie- en duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Tegelijkertijd zorgt de gewenste energietransitie voor kansen in sectoren als de bouw en zakelijke dienstverlening.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.