Ads Top

Energieprijzen slaan voorjaarsdip over

Terwijl gasprijzen door een lagere vraag in het voorjaar doorgaans sterk dalen, is hiervan dit jaar door de relatief lage temperaturen geen sprake. In heel Europa blijft de behoefte aan verwarming groot en blijven voorraadvorming en prijsdalingen uit. De relatief hoge gasprijzen lijken in de komende maanden moeiteloos over te gaan in een stijgende vraag naar elektriciteit voor koeling. De olieprijzen blijven binnen een nauwe bandbreedte, mede doordat de impact van wereldwijd economisch herstel achterblijft. Tot en met 2015 is - ook door aanhoudende overproductie - sprake van een gematigde daling van olieprijzen. Aanhoudende onrust binnen de OPEC kan leiden tot een hogere volatiliteit van olieprijzen, concludeert ABN AMRO in haar Energie Monitor.
De OPEC wordt geconfronteerd met drie belangrijke dillema’s. Zo is de organisatie bezig met de opvolging van haar secretaris-generaal. Wanneer hiervoor binnen afzienbare tijd geen oplossing komt, kan oplopende onzekerheid resulteren in een hogere volatiliteit van olieprijzen. Bovendien heeft de OPEC nog geen passend antwoord op de opkomst van schalieolie in de Verenigde Staten en Canada. Producenten als Saudi-Arabië beschouwen dit als een waardevolle extra energiebron, terwijl andere landen schalieolie als een bedreiging zien. Daarnaast worstelt de OPEC met de vraag hoe zij moet omgaan met de ambitie van Irak om de olieproductie in de komende jaren bijna te verdrievoudigen. Een sterke stijging van de productie leidt of tot een aanzienlijk overaanbod - en dus lagere prijzen - of de productie in andere OPEC landen moet aanzienlijk worden verlaagd.
Het gebrek aan een duidelijk energiebeleid - niet alleen lokaal, maar vooral in een internationaal perspectief - resulteert eveneens in onzekerheid. Individuele belangen voeren de boventoon, terwijl samenwerking een cruciale voorwaarde is om tot een evenwichtige energiemix te komen. Dit is noodzakelijk om internationale doelstellingen ter vermindering van de CO2-uitstoot te realiseren. Daarnaast kan samenwerking investeringen in nieuwe technologie stimuleren. Dit is van wezenlijk belang om een stabiel aanbod van energie te waarborgen gedurende de transitie naar een 100 procent duurzaam energieaanbod in 2050. Zolang Europese leiders de handen niet ineenslaan, blijven nationale overheden zich focussen op hun eigenbelang. Hogere energieprijzen in Europa hebben echter een negatief effect op de concurrentiepositie met de VS. Dit is een thema dat tijdens de komende Europese top naar verwachting op de agenda staat.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.