Ads Top

Smart grid PowerMatching City gaat tweede fase in

Zes Nederlandse bedrijven, drie kennisinstellingen en veertig huishoudens zijn een proef in Groningen en Hoogkerk gestart met een smart grid. Daarbij kunnen consumenten slimme energiediensten uittesten op het gebied van duurzame energiekeuze en kostenbesparing. Het doel is om te onderzoeken welke energiediensten het beste aansluiten bij de wensen van de consument.
De proef is onderdeel van de tweede fase van PowerMatching City, het eerste totaalconcept slim energienet (‘smart grid’) ter wereld in de praktijk. Voor een goede afstemming tussen vraag en aanbod van energie zijn deze aan elkaar gekoppelde, intelligent (digitaal) gestuurde energienetten essentieel. De tweede fase is maandag geopend door Minister Kamp van Economische Zaken tijdens een feestelijke bijeenkomst met de deelnemers in de Groningse Thomsonstraat.
In het kader van energiebesparing krijgen de deelnemers aan Power Matching City II via een tablet tot op vijf minuten nauwkeurig inzicht in hun eigen energieverbruik en -opwekking. Bovendien ontvangen zij maandelijks een digitale ‘energieschaduwrekening’ die gebaseerd is op het daadwerkelijke energieverbruik. In het huidige energiesysteem betalen consumenten een maandelijkse rekening, die gebaseerd is op het geschatte energieverbruik en wordt aan het eind van het jaar de eindrekening opgemaakt. Doordat de consument niet alleen een nauwkeurig inzicht krijgt in zijn energiegedrag, maar ook in de kosten die daaraan zijn verbonden, kan hij zijn eigen energieverbruik op kosten sturen.
Daarnaast wordt gekeken in hoeverre de consument bereid is om gezamenlijk zo veel mogelijk duurzame energie te gebruiken. In hoeverre duurzaamheid een drijfveer is voor hun energiegedrag wordt onderzocht. De deelnemende huishoudens maken gebruik van een slim energiesysteem, waarin vraag en aanbod van energie automatisch op elkaar worden afgestemd – niet alleen binnen de huishoudens zelf, maar ook tussen de deelnemende huishoudens onderling.
PowerMatching City I toonde de mogelijkheid aan om met bestaande technologieën een slim energienet te creëren, met bijbehorende marktmodellen. De resultaten van PowerMatching City I zijn van groot belang, omdat slimme energienetten onmisbaar zijn voor de transitie naar een duurzaam energiesysteem, doordat deze de grootschalige integratie van duurzame energie mogelijk maken. Deze doorbraak heeft onder meer geleid tot veel aandacht vanuit de internationale energiesector, media en overheidsorganisaties.
In PowerMatching City II gaat het onderzoek dus nog een stap verder: niet alleen het energiesysteem, maar ook de energieconsument van de toekomst en zijn behoeften staan centraal. Bovendien worden de kosten en baten van slimme energienetten voor de verschillende betrokkenen in de praktijk gevalideerd. Met behulp van capaciteitsbeheer en gas wordt onderzocht hoe dit slimme energienet – waarin de huishoudens volledig geautomatiseerd elektriciteit met elkaar kunnen uitwisselen – als geheel stabiel en betrouwbaar kan functioneren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.