Ads Top

Windproject rioolwaterzuivering Land van Cuijk ligt voorlopig stil

Het initiatief om windmolens te ontwikkelen bij de rioolwaterzuivering in Haps wordt voorlopig opgeschort. Dat besluit is een gevolg van het onlangs door de gemeente Land van Cuijk vastgestelde windbeleid en de beschikbare ruimte op het elektriciteitsnetwerk. Omdat er zowel qua windbeleid als netwerk nog onzekerheden zijn, is besloten op dit moment niet verder te gaan met de voorbereidingen van de door ons waterschap geplande windturbines.

In november stelde de gemeenteraad van Land van Cuijk het windbeleid voor de eigen gemeente vast. De gemeente sluit met haar normen aan bij de nieuwe landelijke milieunormen voor windenergie. Deze landelijke normen voor windenergie zijn alleen nog niet vastgesteld en dat gaat waarschijnlijk nog meer dan een jaar duren. Ook hebben we te maken met aanvullende randvoorwaarden van de gemeente.

Los van onduidelijkheden over het windbeleid heeft Enexis aangegeven dat er de komende tijd onvoldoende capaciteit op het netwerk is om de windturbines aan te sluiten. Zij doen op dit moment onderzoek naar andere mogelijkheden want zij vinden een goede balans op het energienet, een combinatie van duurzame opwek door zonne-energie en windenergie, belangrijk.

Vanwege deze onzekerheden is besloten het initiatief voor windturbines op deze plek voorlopig stil te leggen. Zodra er meer duidelijkheid is over de landelijke milieunormering voor windenergie en over de verruiming van capaciteit op het elektriciteitsnet wordt gekeken of voortzetting van het project mogelijk is.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.