Ads Top

Belangenorganisaties willen eerst goed alternatief voordat salderingsregeling sneuvelt

Het wetsvoorstel afbouw salderingsregeling van minister Jetten (Klimaat & Energie) zit zo vol onzekerheden dat huishoudens afhaken bij het kopen of aanleggen van zonnepanelen. Dat zeggen Aedes, de Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en de Vereniging van Nederlandse Gemeentes. De organisaties roepen de Eerste Kamer op om tijdens het debat op 6 februari het wetsvoorstel, zoals het er nu ligt, niet te steunen.

Het wetsvoorstel gaat uit van het stapsgewijs afbouwen van de salderingsregeling voor zonnepaneelbezitters tussen 2025 en 2031. Daarna kunnen consumenten in de zomer opgewekte stroom niet meer verrekenen met hun verbruik in de winter. De organisaties zien dat de animo bij particulieren voor zonnepanelen fors terugloopt.

Ondanks deze maatregel blijven zonnepanelen een aantrekkelijke investering voor consumenten die ze in 7 jaar terugverdienen, stelt de minister. Maar hij biedt daarvoor geen garantie. Daardoor zullen huurders minder bereid zijn om panelen te laten plaatsen, en is het voor kopers te onzeker om in te investeren.

De belangenorganisaties vinden het riskant dat de minister zich baseert op gedateerde gegevens en onzeker aannames. Zo houdt hij er geen rekening mee dat steeds meer energieleveranciers de kosten voor salderen afwentelen op zonnepaneelbezitters. En hij gaat er vanuit dat zonne-installaties in de toekomst goedkoper worden.

De minister is ook veel te optimistisch over de mogelijkheden die consumenten hebben om stroom te gebruiken op het moment dat zij die opwekken. Slimme apparaten die hierop inspelen zijn er nog nauwelijks. En ook de thuisbatterij is volgens studies de komende 15 jaar geen reële oplossing. Dat laatste wordt door de minister onderkend.

Een andere onzekerheid in het wetsvoorstel, is de terugleververgoeding. De stroom die consumenten opwekken en niet zelf gebruiken, kunnen zij teruggeven aan het net. Daarvoor krijgen ze een vergoeding voor van de energiemaatschappij. In 2025 en 2026, zo staat in het voorstel, moet dit minimaal 80 procent van het kale levertarief zijn.

Daarna bepaalt de markt de hoogte van de vergoeding, waarbij de Autoriteit Consument & Markt tweejaarlijks evalueert of die vergoeding redelijk is. 'De huidige wildgroei aan maatregelen die energieleveranciers nu treffen ten nadele van huishoudens met zonnepanelen illustreert wat er kan gebeuren als duidelijke spelregels ontbreken en het aan de markt zelf wordt overgelaten', aldus de organisaties. Zij willen een gegarandeerde langjarige minimumvergoeding in de wet.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.