Ads Top

Warmtetransitie: Drechtsteden stellen ambitie naar boven bij

De Drechtsteden willen vóór 2050 energieneutraal zijn. Om dat te bereiken gaan gemeenten, woningcorporaties, HVC, Stedin en provincie Zuid-Holland het aardgasvrij maken van gebouwen versnellen. Op donderdag 25 januari 2024 hebben partijen het Versnellingsprogramma Drechtsteden 100% aardgasvrij ondertekend, waarin zij hun gezamenlijke ambitie hebben vastgelegd.

De afgelopen jaren hebben woningcorporaties, HVC en gemeenten al flinke stappen gezet in het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen door ze aan te sluiten op een warmtenet. In wijken waar een warmtenet wordt aangelegd hoeven inwoners voor verwarmen niet over te stappen op een warmtepomp of een ander elektrisch alternatief. De gevolgen voor het elektriciteitsnet kunnen in die wijken zo beperkt worden. Daarom is het belangrijk om hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te bieden.

Met een regionaal warmtenet voor Dordrecht, Hendrik- Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht willen genoemde partijen 30.000 corporatiewoningen van duurzame warmte voorzien in 2050. Net zoveel warmte willen zij leveren aan particuliere woningen en andere gebouwen. In Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam wordt de haalbaarheid van een zelfstandig warmtenet onderzocht, waarmee mogelijk een deel van de gemeente van duurzame warmte kan worden voorzien. Een warmtenet is voor een deel van de wijken in de Drechtsteden de beste optie om van het aardgas af te gaan. Vergeleken met elektrische oplossingen heeft een warmtenet een aantal voordelen. Naast beperking van de druk op het elektriciteitsnet zijn dat de lagere maatschappelijke kosten, de kleinere impact op de ruimtelijke omgeving en het benutten van lokale of regionale warmtebronnen.

In een aantal wijken van de Drechtsteden is het niet mogelijk om een warmtenet aan te leggen. Een goede oplossing voor deze wijken is elektrisch verwarmen (ook wel all-electric genoemd) met een warmtepomp. Soms zijn ook hybride oplossingen met duurzame gassen een oplossing of kleinschalige collectieve oplossingen. Ook bij deze oplossingen is de ambitie om dit gezamenlijk te organiseren en zo gebouweigenaren te ondersteunen bij het aardgasvrij maken van hun huis of gebouw.

Gemeenten, woningcorporaties, HVC, Stedin en de provincie Zuid-Holland willen hun ambitie samen realiseren om zo de doelstelling voor 2050 te bereiken. Het staat gemeenten vrij om hun doelstelling aan te scherpen. Zo wil Dordrecht in 2040 energieneutraal zijn en daar draagt deze aanpak aan bij. In het Versnellingsprogramma Drechtsteden 100% Aardgasvrij staat beschreven hoe de aanpak eruit ziet. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van financiële ondersteuning vanuit het Rijk voor de financierbaarheid van het warmtenet, het creëren van meer bewustzijn en draagvlak in de samenleving voor de warmtetransitie en het verduurzamen van het eigen vastgoed. Daarnaast starten gemeenten in 2025 (of eerder) met het opstellen van wijkuitvoeringsplannen. Hierin staat beschreven hoe de wijk aardgasvrij wordt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.