Ads Top

Provincie wil bijdragen aan oplossing voor netcongestie door investering in Stedin

Netbeheerder Stedin gaat de komende jaren flink investeren om het regionale elektriciteitsnet klaar te maken voor de toekomst. De provincie Utrecht wil haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor de verduurzaming van de energievoorziening en beschikbare ruimte op het elektriciteitsnet. Daarom stelt het college van Gedeputeerde Staten voor aan Provinciale Staten om vijftien miljoen euro te investeren in Stedin.

Met deze investering wordt de provincie Utrecht aandeelhouder in Stedin. Hierdoor krijgt Utrecht meer zeggenschap over de netontwikkeling in de regio. Voor de provincie belangrijke onderwerpen zoals vergunningverlening, aansluittermijnen en de mate waarin nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen op het net kunnen aansluiten komen door aandeelhouderschap beter voor het voetlicht.

De afgelopen jaren heeft Stedin geïnvesteerd in de netcapaciteit die nodig is om de energievoorziening te verduurzamen. Tot 2030 wordt nog ten minste 8 miljard euro aan verdere investeringen verwacht. Dat is nodig om netcongestie – als de netcapaciteit tekortschiet bij de vraag en aanbod van stroom - te voorkomen. Gedeputeerde Energietransitie Huib van Essen: “Het Utrechtse elektriciteitsnet zit zo goed als vol en dat zorgt voor problemen. Het terugleveren van duurzaam opgewerkte energie kan niet altijd en voor nieuwe grootverbruikers is geen ruimte meer voor een aansluiting. Het heeft dus gevolgen voor inwoners en bedrijven."

In april 2022 heeft Stedin een verzoek gedaan aan niet aandeelhoudende gemeenten en provincies om aandeelhouderschap te overwegen. Samen met de gemeenten Utrecht en Amersfoort en de provincies Zuid-Holland en Zeeland, heeft Utrecht de mogelijkheden van dit aanbod verkend. Nadat medio 2023 bekend werd dat de Rijksoverheid voor €500 miljoen aandeelhouder zou worden is in de directe kapitaalbehoefte voorzien

Op de langere termijn blijft kapitaal nodig voor verdere investeringen. Netbeheerder Stedin is verantwoordelijk voor het netwerk in heel Utrecht, Zeeland en een groot deel van Zuid-Holland. Het netwerk omvat ongeveer 2,3 miljoen huishoudens en zakelijke klanten. Het aandeelhouderschap is in handen van 42 gemeentes in het gebied en de Rijksoverheid. Publiek aandeelhouderschap is een belangrijke pijler van een efficiënt en goed opererend netwerkbedrijf.

Foto Shirley de Jong

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.