Ads Top

Greenchoice spoort consument aan overdag stroom te gebruiken

Greenchoice zet vandaag naar eigen zeggen een nieuwe stap in de energietransitie. Door het normaaltarief te verlagen wordt de stroom voor huishoudens doordeweeks overdag goedkoper dan 's nachts.

Hiermee wil de Nederlandse energieleverancier klanten met én zonder zonnepanelen aansporen groene stroom te gebruiken wanneer het in overvloed beschikbaar is, namelijk overdag. Door verbruik en opwek beter op elkaar af te stemmen, ontstaat meer ruimte op het elektriciteitsnet.

In totaal voert Greenchoice drie veranderingen door:

Stroom doordeweeks overdag goedkoper dan 's nachts. Greenchoice spoort hiermee huishoudens aan om groene stroom te gebruiken wanneer het in overvloed aanwezig is, bijvoorbeeld door de wasmachine overdag aan te zetten. Zo sluiten vraag en aanbod beter op elkaar aan en zet Greenchoice een belangrijke stap om netcongestie te verminderen en op termijn ruimte te maken voor nieuwe groene stroom productie. Deze verandering gaat voor nieuwe contracten per direct in en voor variabele contracten per 1 april 2024.

Verlagen terugleververgoeding. Greenchoice verlaagt de terugleververgoeding naar 5 cent voor netto terugleveraars. Dit is alleen relevant voor huishoudens en kleinzakelijke klanten die méér stroom terugleveren dan afnemen. Hiermee sluit de terugleververgoeding beter aan op de daadwerkelijke marktwaarde. Deze verandering gaat voor nieuwe contracten per direct in en voor variabele contracten per 1 april 2024.

Evenwichtiger verdelen van kosten eigen opwek. Greenchoice gaat voor huishoudens met zonnepanelen, via het vastrecht, een deel van de kosten die gepaard gaan met terugleveren ook daadwerkelijk bij hen in rekening brengen. Zo wordt toegewerkt naar een evenwichtigere verdeling van de kosten. Deze maatregel stelt Greenchoice in staat een scherper stroomtarief te kunnen bieden voor iedereen. Dit wordt gefaseerd ingevoerd, waarbij wordt gestart met nieuwe contracten.

Greenchoice benadrukt dat klanten die hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, hier geen spijt van krijgen. De terugverdientijd van zonnepanelen blijft aantrekkelijk, ook na invoering van de veranderingen.

Naast gedragsverandering zullen ook innovaties bijdragen aan een betere balans op het elektriciteitsnet. Daarom zet Greenchoice zich naast de focus op het verbruik ook in voor een verandering van het hele systeem. Het doel is om vraag en aanbod van groene stroom steeds beter in balans te brengen en energietransitie mogelijk te maken voor iedereen. Zo onderzoekt het bedrijf bijvoorbeeld de inzet van dynamische tarieven, thuisopslag van opgewekte zonnestroom voor eigen gebruik en de inzet van slimme software zoals een Home Energy Management System (HEMS) om het energieverbruik thuis beter te plannen. Daarnaast investeert het bedrijf fors in grootschalige batterijopslag om overschot aan stroom te kunnen opslaan zonder het net te belasten.

1 opmerking:

Mogelijk gemaakt door Blogger.