Ads Top

Ministerie EZK en TenneT onderzoeken drie tracés voor nieuwe hoogspanningsverbindingen

TenneT wil onder meer het bestaande landelijke 380 kV- net uitbreiden zoals tussen Groningen – Ens, Ens – Diemen en Geertruidenberg-Krimpen aan den IJssel of Crayestein. Voordat duidelijk is waar deze nieuwe ‘hoogspanningssnelwegen’ komen en de verantwoordelijke ministers (ruimtelijke) besluiten kunnen nemen, is nog veel onderzoek vereist.

De vraag naar elektriciteit van ondernemers en consumenten neemt razendsnel toe. TenneT bouwt aan het hoogspanningsnetwerk om aan deze vraag te kunnen voldoen. De komende jaren komen er honderden kilometers aan nieuwe hoogspanningsverbindingen en tientallen extra hoogspanningsstations bij.

Bij projecten van nationaal belang is het ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk voor de procedurele gang van zaken om te komen tot een projectbesluit. De minister van Klimaat en Energie heeft de onderzoeksplannen vastgesteld (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) voor drie nieuwe 380 kV-verbindingen:

In de plannen is voor de verschillende projecten de reikwijdte en het detailniveau van de onderzoeken opgenomen: en ook welke alternatieven onderzocht en met elkaar vergeleken en afgewogen worden. In de aanloop naar de vaststelling van de onderzoeksplannen zijn alternatieven getoetst en hebben conceptplannen voor advies en reactie ter inzage gelegen.

Hoogspanningsstation Ens is aangesloten op de landelijke ‘380 kV-hoofdnet’ dat het hele Nederlandse elektriciteitsnet met elkaar verbindt. De nieuwe 380 kV-lijn tussen de hoogspanningsstations Vierverlaten en Ens is volledig nieuw.  De verbinding vanaf Ens naar Diemen (bij Amsterdam) is een extra verbinding ter aanvulling op de bestaande 380 kV-verbinding die nu grotendeels langs de A6 via Lelystad en door Almere loopt. TenneT legt 380 kV-verbindingen in principe bovengronds aan.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.