Ads Top

Salderingsregeling blijft voorlopig

De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt de komende jaren toch niet afgebouwd. De twee grootste fracties in de senaat, BBB en GroenLinks-PvdA, vinden dat de stimuleringsregeling moet blijven. Volgens GroenLinks-PvdA worden zonnepanelen nu net bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

BBB ziet de afbouw als een 'pure belastingmaatregel' van het kabinet om de komende jaren 2,8 miljard euro op te halen. De partij wil dat eerst de congestie op het net opgelost moet worden.

Minister Jetten wilden van de subsidie af, omdat zonnepanelen inmiddels zo goedkoop zijn dat ze ook zonder overheidssteun een goede investering zijn.

Of zonnepanelen aantrekkelijker blijven is de vraag. Sommige energiebedrijven brengen nu al een 'terugleververgoeding' in rekening bij klanten met zonnepanelen.

Vereniging Eigen Huis ziet het behoud van de salderingsregeling als kans voor politiek en maatschappelijke organisaties om samen tot een nieuw plan te komen dat verduurzaming stimuleert en consumenten beschermt.

Vereniging Eigen Huis en andere belangenorganisaties riepen eerder de Eerste Kamer op om tegen het wetsvoorstel te stemmen omdat deze te veel onzekerheden bevatte voor consumenten. De vereniging vindt dat alle betrokkenen nu samen de schouders eronder moeten zetten om te komen tot een plan, dat zonnepanelen voor iedereen mogelijk maakt en consumenten beschermt tegen de wildgroei aan heffingen en andere maatregelen van energieleveranciers. Belangrijk hierbij is dat een terugverdientijd van 7 jaar wordt gegarandeerd.  

Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, had een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling logischer gevonden. Maar consumenten en installateurs zijn vooral gebaat bij duidelijkheid. Die is er nu.’

Terpstra stelt wel vast dat de voortzetting van de salderingsregeling de druk op het elektriciteitsnet kan vergroten: ‘De aanpak van de netcongestie is nu urgenter dan ooit.’ Bij brancheorganisatie Techniek Nederland zijn de meeste Nederlandse zonnestroom-installateurs aangesloten.

Ook een thuisbatterij kan helpen om méér opgewekte stroom zelf te verbruiken. Terpstra: ‘De overheid moet nu zowel de ontwikkeling als het gebruik van thuisbatterijen gaan stimuleren. Ook een energiemanagementsysteem in de woning helpt om méér stroom zelf te verbruiken. Zo’n systeem zorgt ervoor dat apparatuur automatisch wordt ingeschakeld en de elektrische auto wordt opgeladen wanneer de zon schijnt.’

'Enerzijds is er nu duidelijkheid en dat is goed nieuws, maar we kunnen de gevolgen van dit besluit voor het elektriciteitsnet niet negeren, die zijn groot', zegt Wijnand van Hooff, Algemeen Directeur Holland Solar. 

De meer dan 2,6 miljoen zonnepaneelbezitters in Nederland gebruiken op dit moment gemiddeld 30-40 procent van de opgewekte stroom zelf. De rest wordt teruggeleverd via het elektriciteitsnet, op piekmomenten raakt het net daardoor overbelast. Terugleveren van zonnestroom op deze momenten legt extra druk op het elektriciteitsnet, dit leidt tot toenemende klachten over automatisch uitvallende omvormers.

Holland Solar werkt er samen met de netbeheerders en het ministerie hard aan om omvormers slimmer te laten afschakelen zodat deze problemen technisch beperkt kunnen worden. Echter, dat is niet voldoende en geen structurele oplossing voor de grote hoeveelheid zonnepanelen die er nu op woningen geïnstalleerd is en die in toenemende mate last krijgt van netcongestie. Als we willen dat elk huishouden in Nederland dus van zonnepanelen kan genieten moeten we meer mensen stimuleren om hun eigen opgewekte zonnestroom zoveel mogelijk te gebruiken. De salderingsregeling geeft geen enkele prikkel voor de zonnepaneelbezitter om eigen opwek zelf te gebruiken. We gaan graag met de overheid in gesprek om te zoeken naar oplossingen voor de netcongestie op het laagspanningsnet die veroorzaakt wordt door salderen.

Tijdens de stemming in de Eerste Kamer werd duidelijk de wens uitgesproken voor behoud van de salderingsregeling om hiermee de lage inkomens in Nederland te stimuleren om zonnepanelen aan te schaffen. Holland Solar is blij met de oproep om ook Nederlanders met financieel minder slagkracht te helpen met verduurzamen, maar ziet dat de salderingsregeling hier niet het goede instrument voor is. De voordelen van de salderingsregeling zijn er op dit moment enkel voor burgers die de initiële investering in een zonnestroomsysteem kunnen maken. Daarom roepen we de overheid op om te onderzoeken hoe iedereen in Nederland daadwerkelijk geholpen kan worden bij het investeren in zonnepanelen.

Netbeheer Nederland is teleurgesteld dat de Eerste Kamer vandaag niet gestemd heeft voor de afbouw van de salderingsregeling. Een gemiste kans, stelt Hans-Peter Oskam, directeur Beleid en Energietransitie.

'De Eerste Kamer had mede kunnen voorkomen dat naar schatting 750.000 huishoudens last kunnen krijgen van uitval met hun omvormers van de zonnepanelen. Door de regeling te houden zoals die nu is, accepteert de Eerste Kamer dat de elektriciteitsnetten onnodig te vol worden als de zon schijnt. Het was veel slimmer geweest om de regeling om te vormen naar een maatregel die eigen gebruik van eigen zonnestroom beloont.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.