Ads Top

Fluvius, Vrije Universiteit Brussel en Green Energy Park vzw slaan de handen in elkaar

Op 21 december 2023 ondertekenden Fluvius, de Vrije Universiteit Brussel en Green Energy Park vzw een langdurige samenwerkingsovereenkomst voor proefprojecten rond CO2-neutraliteit. Door deze samenwerking kan Fluvius, samen met zijn partners, nieuwe technologieën uittesten in een realistische en futuristische proefomgeving. Daarbij kan onderzoek gedaan worden naar groene energie, nieuwe datatoepassingen, mobiliteitsvraagstukken of klimaatoplossingen in een ‘smart city’-omgeving.

Green Energy Park beschikt over een CO2-neutrale, realistische proeftuin in een bestaande werk- en woonomgeving, uniek in Europa. Dit “multi energy grid” is voorzien van een grootschalig elektriciteitsnet, een warmtenet (ultralage temperatuur) en uitgebreide elektrische mobiliteitsmogelijkheden in een bestaand bedrijventerrein.

Binnen het onderzoekscentrum Mobiliteit, Logistiek en Automobieltechnologie MOBI van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) spitst het interdisciplinaire wetenschappelijk onderzoeksteam EVERGi zich toe op het domein van innovatie van de energietransitie. Door co-creatie, ondersteuning en samenwerking in projecten, het creëren van gezamenlijke R&D-mogelijkheden, … wenst het team academische innovatie naar industriële praktijken te brengen. Green Energy Park is de uitstekende uitvalsbasis om deze ambitie waar te maken.

De maatschappij verandert sterk: steeds meer gezinnen en bedrijven stappen over van fossiele brandstoffen naar een CO2-neutrale energiebronnen. Er wordt meer gebruik gemaakt van warmtepompen, PV-installaties, batterijen en elektrische voertuigen. Dat betekent dat onze netten moeten voorzien zijn op de afbouw van fossiele brandstoffen en de opmars van elektrificatie.

Dankzij Green Energy Park kan Fluvius experimenteren met nieuwe toepassingen voor het gasnet zoals waterstof of groene gassen. Er kunnen nieuwe datatoepassingen onderzocht worden voor de digitale energiemeter. En ook voor het elektriciteitsnet kunnen nieuwe mogelijkheden onderzocht worden naar distributie, mobiliteit en opslag. Tenslotte kan er onderzoek gedaan worden naar nieuwe mogelijkheden binnen riolering en het herstellen van de natuurlijke watercyclus. Omdat het Green Energy Park een representatieve testomgeving is, kunnen de piloten snel omgezet worden naar de praktijk.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.