Ads Top

In 2023 in totaal 6,8 PJ (petajoule) aan aardwarmte geproduceerd

In 2023 is er in Nederland in totaal 6,8 PJ (petajoule) aan aardwarmte geproduceerd. De hoeveelheid aardwarmte blijft steken op dezelfde hoeveelheid, terwijl er veel meer aardwarmte nodig én mogelijk is. De productiecijfers van 2023 zijn verzameld door Geothermie Nederland, de brancheorganisatie van geothermie (aardwarmte).

Er zitten meer dan 100 aardwarmteprojecten in de pijplijn, maar er zijn maatregelen nodig zodat de vele nieuwe initiatieven succesvol kunnen zijn en zo snel mogelijk warmte gaan leveren. De warmtevraag in de gebouwde omgeving is complex. Er zijn nog te veel afhankelijkheden en onzekerheden over wet- en regelgeving die in de maak is. De geothermiesector roept op om werk te maken van een versnellingsprogramma. Een dergelijk programma moet leiden tot snellere realisatie met minder onzekerheden en tegen lagere maatschappelijke kosten.

Het aandeel aardwarmte in Nederland leverde omgerekend 365.000 ton minder aan CO2-uitstoot op. Met 39 aardwarmtedoubletten op 27 locaties levert aardwarmte een besparing op van meer dan 193 miljoen m3 aardgas per jaar. Dit staat gelijk aan de hoeveelheid aardgas die huishoudens in een stad met de omvang van Utrecht in 2023 verbruikten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.