Ads Top

25 miljoen toegekend aan Zeeuwse projecten die bijdragen aan klimaatneutraal Europa

Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost is één van de regio’s in Nederland die Europese steun ontvangen om de gevolgen op te vangen van de overgang van fossiele naar groene energie. De regio krijgt in totaal 58,5 miljoen euro uit het nieuwe Just Transition Fund (JTF) dat begin 2023 van start is gegaan. Eerder werd al bekend dat twee projecten subsidie ontvangen.

Ook de projecten ‘Energy Campus’, ‘VoltH2 Terneuzen’ en ‘VoltH2 Vlissingen’ hebben positief bericht ontvangen. Gedeputeerden Jo-Annes de Bat en Harry van der Maas reikten samen met Stimulus de cheques uit.

Het project Energy Campus heeft een subsidie van € 4.998.213 in de wacht gesleept. Met deze subsidie gaan Scalda, HZ University of Applied Sciences en Dockwize een Energy Campus realiseren. Hier worden nieuwe studenten opgeleid en werknemers omgeschoold in de ‘groene chemie’. Vandaag werd de officiële aftrap gegeven met het overhandigen van de cheque en door het bereiden van een energierijke smoothie op een fiets.

De impact van de energietransitie op de energie intensieve-industrie in Zeeuws-Vlaanderen en Vlissingen-Oost is groot. De groene chemie werkt met nieuwe technieken en processen. Denk aan smart energy, smartgrid, systeemintegratie en transport van energie. Op de Energy Campus gaan studenten en werknemers aan de slag met levensechte opstellingen.

De Energy Campus heeft als doel het bieden van een aantrekkelijk en flexibel onderwijsaanbod dat toekomstige werknemers aantrekt en huidige werknemers omschoolt. Daarbij is steeds aandacht voor zowel de technische als maatschappelijke kant van de energietransitie. Een voorbeeld hiervan is het Social Impact Lab, een fysieke locatie waar ondernemers en overheden samen met studerenden en kennispartners met vraagstukken rondom verduurzaming aan de slag gaan. Een vraagstuk is bijvoorbeeld hoe je ervoor zorgt dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen blijven meedoen.
Het is nog niet precies te zeggen wat er op de Energy Campus geleerd kan worden. Het is namelijk de bedoeling dat door structurele, nauwe samenwerking van het bedrijfsleven en de kennisinstellingen innovaties ontstaan. Er is dus ruimte binnen het onderwijs om op nieuwe ontwikkelingen in te spelen.

De Energy Campus is een echt samenwerkingsverband en dat is terug te zien in de locaties. De Energy Campus vindt onderdak op de Kenniswerf (KAAP, Technum, HZ) in Vlissingen en het Maintenance Value Park in Terneuzen. Een ondernemerschapsplein ‘Business Lab’ en een ‘Social Impact Lab’ komen op locaties van de drie partners. Hier zullen verschillende activiteiten worden georganiseerd en onderwijs worden gegeven.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.