Ads Top

'Klimaatdoel voor 2030 voor veel sectoren in Nederland binnen handbereik'

De emissiekloof dichten is voor Nederland in de komende jaren een realistische opgave. Voor veel sectoren liggen de Nederlandse klimaatdoelen zelfs binnen handbereik. De inzet van bestaande koolstofarme technologieën en andere koolstofvrije maatregelen van bedrijven gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen voor 2030 en klimaatneutraliteit in 2050. Dat stelt ABN AMRO biedt.


Van de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland komt ruim 80 procent voor rekening van het bedrijfsleven. Het verminderen van deze uitstoot in alle economische sectoren kent vele uitdagingen, maar technologie is daar niet één van, vertelt Casper Burgering, Senior Econoom Sustainability Research van ABN AMRO.

Het tempo van de transitie wordt nu onder meer belemmerd door de beperkte netcapaciteit en de trage uitbreiding daarvan, het gebrek aan gekwalificeerd personeel, uitblijvend beleid en de financierbaarheid. Maar zodra bestaande obstakels zijn weggenomen kan de emissiereductiepotentie van koolstofarme technologieën hoog zijn.

Het reduceren van het energieverbruik en het koolstofarmer maken van primaire processen staat bij veel bedrijven nog in de kinderschoenen. Veel van de beschikbare koolstofarme technologieën zijn echter laaghangend fruit waarmee bedrijven op korte termijn al nuttige resultaten kunnen boeken. Zo kan een groot aantal bedrijven in de industriële sector met de beschikbare koolstofarme technologieën een flinke slag slaan om de emissies te verminderen. Dit verschilt echter sterk per industriële sector.

In de zeer energie-intensieve industrie - zoals de voedingsmiddelen-, aardolie- en basismetaalindustrie - is de uitdaging nog steeds relatief groot. In deze subsectoren is de uitstoot van broeikasgassen nog maar langzaam afgenomen. In andere industriële sectoren ligt het klimaatdoel wel goed binnen handbereik, zoals in de bouwmaterialen-, papier-, chemische en de elektrische en elektrotechnische industrie. Dit is echter heel anders in sectoren buiten de industrie, zoals in veel vervoerssectoren of bij waterbedrijven en afvalbeheer. Daar is sprake van een minder grote inzet van disruptieve technologieën om broeikasgassen te verminderen, ontbreekt het aan middelen om deze technologie te laten doorbreken of is het overheidsbeleid minder stringent dan wel transparant.
 
Het nieuwe ABN AMRO-rapport laat zien wat de impact in sectoren kan zijn van de beschikbare koolstofvrije technologieën op de uitstoot van broeikasgassen. Het bespreekt de huidige stand en trends in de broeikasgasemissies in Nederlandse sectoren. Het geeft daarnaast inzicht in de mijlpalen die gerealiseerd moeten worden en bespreekt de uitdagingen en obstakels in de energietransitie. Verder maakt het rapport inzichtelijk in welke Nederlandse sectoren de uitdagingen het grootst zijn om het 2030- en 2050-doel te halen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.