Ads Top

Onderzoeksplan voor Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel ter inzage

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Services (100% dochteronderneming van Gasunie) zijn van plan een landelijk waterstofnetwerk aan te leggen. Onderdeel hiervan is het waterstofnetwerk in Drenthe en Overijssel. In de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor Drenthe en Overijssel staat beschreven wat er wordt onderzocht tot in welk detail en hoe dat wordt gedaan.

In Drenthe en Overijssel kunnen op veel plekken bestaande aardgasleidingen worden hergebruikt voor het transport van waterstof. Voor bepaalde delen van het waterstofnetwerk is het niet mogelijk om bestaande leidingen te gebruiken. Daar worden nieuwe leidingen gelegd. Ze onderzoeken de komende periode zorgvuldig waar deze leidingen komen te liggen. Tussen Elim en Schoonebeek wordt een bestaande aardgasleiding verwijderd. Een deel van het tracé van deze leiding wordt (her)gebruikt voor de aanleg van een nieuwe leiding voor waterstof.

Voordat ze beginnen met de aanleg van het waterstofnetwerk zijn een ruimtelijk besluit over de locatie van de leiding en verschillende vergunningen en ontheffingen nodig. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat coördineert hiervoor de procedure. De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau is onderdeel van deze procedure en vormt de basis voor de onderzoeken voor dit project. In de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau leest u welke route zij gaan onderzoeken en welke omgevingsaspecten worden onderzocht. Van 19 januari tot en met 29 februari kunt u dit document lezen en erop reageren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.