Ads Top

TNO: Stroomopwekking uit Waddenzee kansrijk

Stroomopwekking uit Waddenzee kansrijk Energiewinning uit water heeft in het Waddengebied veel potentie en kan de Waddeneilanden al in 2030 voorzien in 83 procent van de elektriciteitsvraag, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Ook kan de Waddenzee in dat jaar 8 procent van de huishoudens in het kustgebied stroom leveren.

Tot die conclusie komt onderzoeksinstituut TNO op basis van onderzoek naar zes verschillende initiatieven uit het bedrijfsleven voor het onttrekken van Energie uit Water (EuW).

Klimaatminister Rob Jetten heeft het onderzoeksrapport woensdagochtend in Den Haag in ontvangst genomen. Volgens het Waddenfonds is de rijksoverheid nu aan zet: wet- en regelgeving dient te worden aangepast. Daarnaast zijn er investeringen nodig om de beoogde opschaling voor 2030 te kunnen realiseren.

TNO heeft in het onderzoek gekeken naar energiewinning uit golfslag, uit getijdenwerking en uit het mengen van zout en zoet water. De studie is uitgevoerd in opdracht van het Waddenfonds in samenwerking met de provincies Fryslân en Groningen, de Noord-Hollandse waddengemeenten en twee ontwikkelingsorganisaties: de Ontwikkelmaatschappij Noord-Holland Noord en Invest-NL.

Het TNO-onderzoek heeft zes bestaande technieken van Energie uit Water (EuW) doorgelicht. REDstack (energie uit het mengen van zoet en zout water), Slow Mill (energie uit golfslag) en Sea Qurrent (energie uit getijden eb en vloed) zijn drie technieken die nu al in de praktijk door het Waddenfonds worden ondersteund en in het Waddengebied worden getest. Verder zijn drie nieuwe technieken van Dutch Wave Power en Symphony Wave Power (beiden uit golfslag) en FLEB (getijden) onderzocht.

De onderzoekers adviseren op alle zes initiatieven in te zetten, om de kans van het behalen van de doelen van het Waddenfonds te vergroten. Energie uit Water kent een aantal voordelen. Golven en getijden zijn er het hele jaar door en kunnen daardoor andere duurzame energiebronnen goed aanvullen. Door lokale opwek in de Waddenzee kan er direct worden geleverd aan gebruikers. Daardoor hoeft er minder stroom getransporteerd te worden naar de eilanden.

Om de ontwikkeling van EuW te versnellen moet de rijksoverheid op korte termijn belemmeringen wegnemen. TNO geeft aan dat daarvoor 'regeltechnische en juridische wijzigingen nodig zijn die de netbeheerders meer ruimte geven om andere factoren mee te nemen in de afwegingen voor de volgorde waarin projecten aangesloten worden.' Daarom pleit het Waddenfonds ervoor dat het rijk uitzoekt hoe dit beter geregeld kan worden zodat de EuW-technieken straks niet achter het net vissen. Producenten van wind- en zonne-energie op zee zijn nu in het voordeel. Zij hebben toegang tot het net terwijl EuW-technieken op grond van de Elektriciteitswet die toegang nog niet hebben.

Uit eerder onderzoek blijkt dat Energie uit Water geen substantiële schade toebrengt aan het milieu en de natuur van de Waddenzee en het kustgebied. Ook is energieopwekking onder water minder zichtbaar dan op land. Er wordt soms zelfs nieuwe natuur gecreëerd; door Slow Mill en SeaQurrent zijn er in zee nieuwe paaiplekken voor vis bijgekomen en groeien op de bodemankers nieuwe schelpdierbanken. Wel moeten nog een aantal resterende kennisvragen over de ecologische impact van meerdere installaties worden beantwoord. Dit onderzoek zal het Waddenfonds ondersteunen als onderdeel van de volgende opschalingsfases van deze technieken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.