Ads Top

Wet Energietoeslag 2023 aangenomen

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Eenmalige Energietoeslag 2023. Gemeenten kunnen daardoor beginnen om – net als in 2022 – huishoudens op of net boven het sociaal minimum te helpen met de hoge energiekosten.

Veel gemeenten willen de energietoeslag automatisch toekennen aan huishoudens die zij al kennen of die vorig jaar de toeslag kregen. De meeste mensen hoeven daardoor niks te doen om de toeslag te krijgen. Degenen die het niet automatisch ontvangen kunnen daarna gewoon een aanvraag indienen.  

De energierekening is lager dan vorig jaar, maar nog steeds een stuk hoger dan voorheen. Met de energietoeslag hebben we mensen vorig jaar gericht kunnen helpen om het hoofd boven water te houden. Gemeenten hebben een enorme inspanning geleverd om dit mogelijk te maken en ik ben hen zeer dankbaar dat zij bereid zijn om dit deze winter nogmaals te doen.”

De energietoeslag wordt uitgekeerd door de gemeente, en de gemeente bepaalt het bedrag. In de meeste gemeenten is de energietoeslag 2023 800 euro. Om de eerste helft van 2023 te overbruggen hadden gemeenten namelijk de mogelijkheid de energietoeslag van 2022 te verhogen met een bedrag van 500 euro. Dit ging uit het budget voor de Energietoeslag 2023. Gemeenten die dit niet hebben gedaan kunnen de volledige 1300 uitkeren, net als in 2022.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.