Ads Top

Afspraken met LyondellBasell over versnelde vermindering van CO2-uitstoot

Overstappen naar groene elektriciteit, van aardgas naar waterstof als brandstof en de mogelijkheden verkennen van ondergrondse CO2-opslag. Dat zijn op hoofdlijnen de verduurzamingstappen die chemiebedrijf LyondellBasell in de komende zes jaar wil zetten.

Met deze stappen wil het bedrijf voor 2030 zijn CO2-uitstoot verminderen met 0,35 tot 0,55 megaton. Dit betekent een reductie van 35% tot 55% ten opzichte van de uitstoot in 2020. De plannen zijn opgenomen in een intentieverklaring tussen de overheid en het bedrijf. Namens de provincie Zuid-Holland zette gedeputeerde Jeannette Baljeu haar handtekening onder deze verklaring.

Jeannette Baljeu: “Deze intentieverklaring is een belangrijke stap om tot concrete en bindende maatwerkafspraken te komen tussen overheid en industriële bedrijven. De maatwerkafspraken zijn nodig om de verduurzaming van de industrie te versnellen en daarmee milieuwinst en stikstofreductie te behalen.”

LyondellBasell heeft in Nederland vijf productielocaties, het hoofdkantoor voor Europa en Azië en zorgt voor ongeveer 1.950 banen. In Nederland verwerkt LyondellBasell grondstoffen die nodig zijn voor onze dagelijkse producten zoals wasmiddelen, matrassen, sportschoenen en cosmetica, maar ook voor biobrandstoffen, isolatiematerialen en windmolenbladen. Om het productieproces in de fabrieken in het cluster Rotterdam-Moerdijk te verduurzamen worden drie routes onderzocht.

De eerste route is het gedeeltelijk overstappen naar groene elektriciteit. Hiervoor wil het bedrijf de mogelijkheden onderzoeken om installaties om te bouwen die nu nog gebruikmaken van fossiele brandstoffen. De tweede route is het gedeeltelijk overstappen van aardgas naar waterstof als brandstof. Als mogelijke derde route wordt gekeken of Carbon Capture and Storage (CCS) ingezet kan worden als tussenstap in de verduurzaming, met name als de randvoorwaarden voor de eerste 2 routes op korte termijn niet toereikend zijn.

Uiteindelijk wil het bedrijf volledig overstappen op het gebruik van groene elektriciteit en waterstof in productieprocessen, waardoor er dan helemaal geen CO2 meer wordt uitgestoten.

LyondellBasell is daarnaast met andere bedrijven van plan te investeren in een stoomnetwerk, waarbij de uitwisseling van restwarmte tussen industriële bedrijven mogelijk wordt. Hierdoor hoeven deze bedrijven in het cluster zelf geen of minder stoom op te wekken. Met dit project kan aardgas worden bespaard en daarmee CO2 en stikstof gereduceerd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.