Ads Top

Inloopbijeenkomst op 7 november over uitbreiding energienetwerk Diemen-Lelystad-Ens

Op dinsdag 7 november is van 19.00 en 21.00 in Bussum een informatiebijeenkomst over de uitbreiding van het energienet tussen Diemen, Lelystad en Ens (Noordoostpolder).

Geïnteresseerden kunnen dan meer informatie krijgen over waar en hoe de overheid van plan is om de hoogspanningskabels- en stations te plaatsen om deze uitbreiding mogelijk te maken.

Om knelpunten in het elektriciteitsnet te voorkomen en de energietransitie mogelijk te maken, is uitbreiding van het hoogspanningsnet nodig. Er is omstreeks 2030 een extra 380 kV hoogspanningsverbinding nodig tussen de hoogspanningsstations Diemen, Lelystad en Ens. In Diemen zou volgens dit plan een 380 kV hoogspanningsstation moeten komen.

Daarom starten het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT een ruimtelijke procedure voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding. De provincie Noord-Holland denkt mee over de  locatie van het hoogspanningsstation in Diemen en is verantwoordelijk voor het verlenen van de vergunning.  

Er vinden diverse inloopbijeenkomsten plaats, waarvan 1 in Noord-Holland. Op dinsdag 7 november kunt u tussen 19.00 en 21.00 vrij binnenlopen bij Hotel Jan Tabak in Bussum. Tijdens de inloopbijeenkomst krijgt u meer informatie over het aangevulde onderzoeksvoorstel (tweede concept-NRD), kunt u vragen stellen en reageren op de plannen door een zienswijze in te dienen.

Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden verzameld en verwerkt bij het vaststellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze wordt, samen met een Nota van Antwoord en de inspraakbundel, rond februari 2024 gepubliceerd. Het Milieueffectrapport (MER) en de Integrale effectenanalyse (IEA) worden naar verwachting eind 2024 of begin 2025 gepubliceerd, samen met een voorstel voor een voorkeurstracé.

Op basis van de resultaten van de onderzoeken is een besluit over een voorkeurstracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding te verwachten in 2025. Ook dan worden er weer inloopbijeenkomsten georganiseerd waarvan 1 plaatsvindt in Noord-Holland.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.