Ads Top

ACM vraagt alle geïnteresseerden mee te denken over nieuwe methode voor vaststellen nettarieven

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) nodigt alle geïnteresseerde partijen uit om mee te denken over de manier waarop de tarieven voor netbeheerders in de toekomst vastgesteld zullen worden. Vanwege de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie wordt er steeds minder aardgas gebruikt en moet er steeds meer (duurzame) elektriciteit getransporteerd worden. Om dat mogelijk te maken moeten netbeheerders de komende jaren vele miljarden euro’s investeren in de uitbreiding en aanpassing van netten.
 
De ACM stelt de tarieven voor netbeheerders vast. De tariefregulering door de ACM zorgt er voor dat netbeheerders voldoende inkomsten hebben om hun wettelijke taken uit te voeren. Tegelijkertijd zorgt de tariefregulering er voor dat afnemers niet te veel betalen. Huishoudens en bedrijven kunnen namelijk niet zelf kiezen van welke netbeheerder zij hun diensten afnemen. De ACM dient dus een balans te vinden tussen de drie belangen betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid, nu en in de toekomst.
 
De manier waarop de ACM de tarieven voor netbeheerders vaststelt staat beschreven in de methodebesluiten. De ACM stelt deze methodebesluiten voor een aantal jaar vast. Per 2027 gaat een nieuwe periode in. Omdat het verzwaren van de netten voor de energietransitie een grote uitdaging is voor netbeheerders doet de ACM voor het vaststellen van de methodebesluiten vanaf 2027 nu al breed onderzoek naar de vraag welke reguleringsmethode het meest passend is. De ACM heeft hierover eerder al 2 onderzoeken gepubliceerd en vraagt alle geïnteresseerden nu mee te denken in een consultatie over dit onderwerp.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.