Ads Top

ACM: Meer ruimte op het elektriciteitsnetwerk mogelijk door congestiemanagement

De nieuwe regels voor congestiemanagement die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in mei 2022 heeft vastgesteld maken het mogelijk dat netbeheerders in samenwerking met hun grotere aangeslotenen meer ruimte kunnen creëren op de elektriciteitsnetten voor andere gebruikers.

Hierdoor kunnen duurzame projecten zoals wind- en zonneparken, elektrische boilers, warmtepompen en laadpalen sneller aangesloten worden op het net.

Hoewel het gebruik van congestiemanagement inmiddels al aardig op stoom raakt, zien netbeheerders, marktpartijen en de ACM ook ruimte voor verbetering om te zorgen dat congestiemanagement vaker en sneller ingezet kan worden.

Zo kan verplichte deelname grotere partijen die al zijn aangesloten op het net er toe bewegen mee te werken aan congestiemanagement. Hierdoor komt er ruimte vrij voor nieuwe partijen. Daarnaast kan het standaardiseren van contracten en vergoedingen de totstandkoming van congestiemanagement-afspraken versnellen.

Congestiemanagement houdt in dat producenten of afnemers van elektriciteit helpen het net minder te belasten door invoering of afname op piekmomenten tijdelijk te verminderen. Producenten en afnemers ontvangen hiervoor een vergoeding van de netbeheerder. Dankzij congestiemanagement ontstaat er meer ruimte op het net en kunnen er meer duurzame projecten aangesloten worden. Zo ontstond er dankzij een recente overeenkomst tussen Eneco en netbeheerder Enexis ruimte om in Groningen 30.000 zonnepanelen aan te sluiten.

De ACM stelt vast dat congestiemanagement op stoom komt maar dat nog niet alle mogelijkheden zijn benut. Om deze potentie volledig te benutten is op een aantal punten verbetering nodig. Dit vergt verdergaande inspanningen van netbeheerders en marktpartijen, en een actieve rol voor de ACM. Op een aantal punten concludeert de ACM dat de regels op korte termijn moeten worden verduidelijkt. De ACM publiceert daarom tegelijkertijd met het evaluatiedocument een Ontwerpbesluit wijzigingen congestiemanagement.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.