Ads Top

ACM controleert of energieleveranciers klaar zijn voor de winter

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft bij alle energieleveranciers financiële cijfers opgevraagd om te controleren of de bedrijven goed voorbereid zijn op de winter. De ACM controleert of energieleveranciers voldoende elektriciteit en gas hebben ingekocht om hun lopende contracten met consumenten na te komen. Ook controleert de ACM of leveranciers voldoende geld hebben om de elektriciteit en gas die in de toekomst geleverd moeten worden te betalen.

De ACM heeft de eisen waar energieleveranciers aan moeten voldoen vorig jaar oktober aangescherpt om de kans dat leveranciers failliet gaan te verkleinen. Als blijkt dat een energieleverancier niet aan de extra eisen voldoet, moet het bedrijf met een herstelplan komen waarin dit zo snel mogelijk opgelost wordt. Ook kan de ACM aanvullende vergunningvoorschriften opleggen. Als een bedrijf niet meer kan zorgen voor betrouwbare levering van energie kan de ACM in het uiterste geval de vergunning intrekken.

De ACM heeft het afgelopen jaar intensief toezicht gehouden op naleving van de aangescherpte eisen ten aanzien van de financiële positie en het risicomanagement van leveranciers. De ACM verwacht wel dat verschillende energieleveranciers in het najaar nog verbeteringen doorvoeren om te zorgen dat ze aan alle eisen voldoen.

Er staan momenteel 10 energieleveranciers onder verscherpt toezicht. Van 4 van deze leveranciers (DVEP, Qwint, TotalEnergies en Shell) is bekend dat zij de Nederlandse markt willen verlaten. De ACM ziet er op toe dat die bedrijven dat volgens de regels doen. De overige 6 leveranciers staan onder verscherpt toezicht omdat zij bijvoorbeeld de financiële administratie moeten verbeteren.

Bij 1 van deze leveranciers heeft de ACM inmiddels geconstateerd dat het bedrijf na ingrijpen door de ACM belangrijke verbeteringen heeft doorgevoerd. Bij één andere leverancier binnen deze groep van 6 doet de ACM momenteel uitgebreid onderzoek naar de werving van klanten en naar de financiële kwaliteit. De ACM heeft een bedrijfsbezoek uitgevoerd bij dit bedrijf en heeft onlangs ook handhavend opgetreden tegen te hoge tarieven en tekortkomingen bij de facturatie en financiële kwaliteit van deze leverancier. De ACM maakt de naam van deze leverancier bekend zodra zij de besluiten daarover op de website mag publiceren, zodat klanten dan ook op de hoogte zijn.

Tot slot zijn er naast de 10 leveranciers onder verscherpt toezicht vijf leveranciers die een herstelplan hebben opgesteld om te zorgen dat hun financiële positie verbetert. De ACM beoordeelt deze plannen nu en zal waar nodig optreden als de financiële positie ontoereikend blijft. Bij 1 van deze leveranciers is de discussie over het herstelplan recent afgerond.
 
De ACM heeft deze zomer ongeveer eenderde van de energieleveranciers aangesproken op het feit dat zij jaar- of eindafrekeningen niet op tijd verstuurden. Deze leveranciers zijn met verbeterplannen gekomen om de achterstanden zo snel mogelijk weg te werken. Bij ongeveer de helft van de aangesproken energieleveranciers ziet de ACM na haar ingrijpen een duidelijke verbetering, bij de andere helft zijn de verbeteringen nog niet voldoende. De ACM voert dit najaar opnieuw controles uit om te kijken of leveranciers de eind- of jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van zes weken toesturen. Als blijkt dat leveranciers dan nog niet aan de norm voldoen kan de ACM handhaven, bijvoorbeeld met een boete of een last onder dwangsom.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.